ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ต่อยอดศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ปั้นนักถ่ายภาพมือใหม่ในกิจกรรม “เที่ยวท่องไปกับกล้องเยาวชน”

บ่ายวันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2557) ณ สำนักงานใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นายอภิชาติ  อินทร์พงษ์พันธุ์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ท่องเที่ยวไปกับกล้องเยาวชน” สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการถ่ายภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในการเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายผ่านกิจกรรมการถ่ายภาพ พร้อมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน     โดยมี นายเกรียงจิตร มิตรยอดวงศ์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์  และบรรณาธิการอำนวยการฝ่ายกิจกรรม นิตยสาร PHOTOTECH  พันธมิตรผู้สนับสนุนโครงการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

กิจกรรม “เที่ยวท่องไปกับกล้องเยาวชน” เป็นการดำเนินงานต่อยอดจากโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 84 แห่งทั่วประเทศ โดย ททท. ได้ลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมภายใต้การดูแลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งร่วมดำเนินงานตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยงบประมาณดำเนินงานในระยะแรก เป็นงบที่เหลือจากเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยสึนามิในปี 2547 ที่ได้นำมาจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวขึ้น 3 แห่งใน จ.ภูเก็ต กระบี่ และ พังงา และขยายเพิ่มเติมต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดย ททท. รับผิดชอบในการจัดหลักสูตรเนื้อหาด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ทั้งความรู้ทั่วไป  การท่องเที่ยวยั่งยืน  การตลาดท่องเที่ยว และการโฆษณาประชาสัมพันธ์

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจและกระตุ้นความสนใจของเยาวชน และเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการเขียนบทความประกอบภาพถ่ายเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนผ่านการนำเสนอผลงานภาพถ่ายให้เป็นที่รับรู้แก่บุคคลทั่วไปอย่างแพร่หลาย โดย ททท. ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดวิทยากรมาร่วมให้ความรู้การถ่ายภาพภาคทฤษฎี การทำงานของกล้องดิจิตอล  โหมดต่างๆ และอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อถ่ายภาพให้สวยงาม แนะนำศิลปะการถ่ายภาพแนววิจิตรศิลป์ เช่น การถ่ายภาพภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี  วิถีชีวิต และภาพบอกเล่าเรื่องราวที่สมบูรณ์ รวมถึงออกเดินทางฝึกทักษะการถ่ายภาพภาคปฏิบัติรูปแบบ Workshop on Locations โดยบรรณาธิการนิตยสาร PHOTOTECH  และจัดประกวดผลงานภาพถ่ายในแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภูมิภาคละ 2 โรงเรียนๆ ละ 50 คน ดังนี้

 ครั้งที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จ.ลำปาง ในวันที่ 1 มีนาคม 2557

ครั้งที่ 2 โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) จ.สุโขทัย ในวันที่ 2 มีนาคม 2557       

ครั้งที่ 3 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จ.ตราด วันที่ 15 มีนาคม 2557 

ครั้งที่ 4 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) จ.ชลบุรี วันที่ 16 มีนาคม 2557

ครั้งที่ 5 โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)  จ.นครพนม วันที่ 22 มีนาคม 2557

ครั้งที่ 6 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1)  จ.บุรีรัมย์ วันที่ 23 มีนาคม 2557

ครั้งที่ 7 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต วันที่ 29 มีนาคม 2557

ครั้งที่ 8 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ วันที่ 30 มีนาคม 2557

ครั้งที่ 9 โรงเรียนเทศบาล 4 (รักษ์เมืองสิงห์) จ.สิงห์บุรี วันที่ 5 เมษายน 2557

ครั้งที่ 10 โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 6 เมษายน 2557

สำหรับผลงานภาพถ่ายของนักเรียนจะนำไปจัดแสดงในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

แสดงผล 13 ครั้ง