ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี ๒๕๕๗”

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ เชิญร่วมสืบสานงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี ๒๕๕๗” ซึ่งกำหนดจัดในวันขึ้น ๙ ค่ำ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ใต้ (เดือน ๖ เหนือ) ในปีนี้ตรงกับวันที่ ๙ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้กำหนดจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยนับเป็นประเพณีที่จัดต่อเนื่องสืบทอดมายาวนาน และยังเป็นประเพณีที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา  ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดปีขาลไม่ควรพลาดที่จะมานมัสการพระธาตุช่อแฮ  เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมทานบารมี เพราะเป็นพระธาตุประจำปีของผู้ที่เกิดปีขาล  

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง  เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ ทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮฯ เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้มานมัสการองค์พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า โดยในวันแรกของการจัดงาน คือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.  จะมีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา เพื่อบูชาองค์พระธาตุช่อแฮ ประกอบด้วย ขบวนแห่เครื่องสักการะ ขบวนช้างเจ้าหลวง ขบวนเจ้าเมืองจาก ๘ อำเภอ และขบวนเครื่องสักการะจากทุกอำเภอ และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา ๑๗.๐๐ น.

กิจกรรมที่น่าสนใจในระหว่างการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮฯ ประกอบด้วยพิธีทำบุญกตัญญูบูชาคุณบูรพาจารย์ ทักษิณานุปทา พิธีทำบุญตักบาตร การแสดงทางวัฒนธรรม มหรสพสมโภชน์ การแสดงดนตรีจากศิลปินดัง การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าราคาถูกจากโรงงาน    นอกจากนั้นแล้ว ยังมีพิธีการทางพุทธศาสนาที่ต้องจัดขึ้นก่อนการจัดงานในวันที่ ๑, ๓, ๕ และ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗   อาทิ พิธีบวงสรวงพระธาตุช่อแฮ พิธีเททองหล่อรูปเหมือนเจ้าพ่อขุนลั๊วะอ้ายก้อม พิธีมหาพุทธาเทวาภิเษกวัตถุมงคล พิธีบรรพชาอุปสมบท  พิธีเลี้ยงเจ้าพ่อขุนลั๊วะอ้ายก้อม พิธีถวายบาตร ตานตุง และเจดีย์ทราย อุทิศถวายแด่บูรพาจารย์ และพิธีอาราธนาพระมหาอุปคุตอีกด้วย    และเนื่องจากตราสัญลักษณ์ของจังหวัดแพร่เป็นรูปม้าที่มีองค์พระธาตุช่อแฮจำลองอยู่บนหลัง    ปีนี้วัดพระธาตุช่อแฮฯ  จึงได้จัดกิจกรรม“ไหว้พระธาตุช่อแฮปีขาล เสริมสร้างบารมีทานปีม้า” โดยเชิญชวนให้มาไหว้พระธาตุช่อแฮ  ซึ่งเป็นองค์พระธาตุประจำปีของผู้ที่เกิดปีขาล  ภายในช่วงปี ๒๕๕๗ หรือปีม้าปีนี้ เพื่อเป็นการเสริมทานบารมีให้เกิดกับตัวเอง

 ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม และสั่งสมทานบารมี เสริมสิริมงคล   ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดพระธาตุช่อแฮ โทร. ๐ ๕๔๕๙ ๙๒๐๙   หรือท่านใดสนใจ  ต้องการให้ซื้อรายการนำเที่ยวเพื่อมาร่วมงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮฯ  ติดต่อได้ที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ โทร ๐๘๑ ๗๓๓ ๘๙๗๘    หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทร. ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 12 ครั้ง