ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญเที่ยวงานเทศการศิลปะน่านตอน น่าน เนิบ เนิบ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวชมงานเทศกาลศิลปะน่าน ตอน น่าน เนิบ เนิบ ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน

นางสาวภัทรอนงค์  ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า เทศกาลศิลปะน่าน เกิดจากการรวมกลุ่มของคนทำงานหลากหลายสาขาอาชีพที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่าน   ที่มาช่วยกันคิดและทำงานในลักษณะของงานอาสา เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ นำเสนอ  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะหลากหลายแขนง ทั้งทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง  ภาพถ่าย ดนตรี หนังสั้น และวรรณกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดน่าน และนักท่องเที่ยวได้รับรู้ ตระหนักและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศิลปะสาขาต่างๆ  ทั้งร่วมสมัยและอนุรักษ์     ซึ่งหมายถึงการได้รับความสุขจากศิลปะ   ทั้งนี้ งานเทศกาลศิลปะน่านครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก   และจะดำเนินต่อไปทุกปี  โดยมุ่งหวังให้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดน่านอีกด้วย

กิจกรรมในงานเทศกาลศิลปะน่าน ที่เวทีกลาง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประกอบไปด้วย วันแรกมีพิธีเปิดงานเทศกาลศิลปะน่านโดยศิลปินแห่งชาติ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อ่านบทกวีและเขียนกลอน    การฉายภาพยนตร์สารคดีที่รวบรวมภาพแห่งความสุขสงบของเมืองน่าน  การเดินแบบในชุดภาพพิมพ์ปู่ม่าน ย่าม่าน  การแสดงดนตรีวงคันนายาว  การสัมภาษณ์แรงบันดาลใจของคุณบัณฑูร ล่ำซำ ในการเขียนหนังสือสิเนหามนตราแห่งลานนนา การเสวนานักเขียนบินหลา สันกาลาคีรี และการฉายหนังสวรรค์บ้านนาของอุรุพงศ์ รักษาสัตย์     สำหรับวันเสาร์และอาทิตย์ ก็จะมีการแสดงดนตรีโดยคุณศุ บุญเลี้ยง  การแสดงภาพนิ่งโดยคุณธีรภาพ โลหิตกุล  การประมูลบทกวีบนเฟรมของศิลปินแห่งชาติ  การฉายหนังเรื่องตั้งวงของคงเดช  จาตุรันต์รัศมี  การอ่านบทกวีของกวีซีไรท์คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา   การแสดงดนตรีโดยสุรชัย จันทิมาธร  ละครหุ่นเชิดโจนา   และอีกมากมาย  นอกเหนือจากเวทีกลางแล้ว  ยังมีกิจกรรมนิทรรศการที่หอศิลป์ริมน่าน ห้องสมุดบ้าน ๆ น่าน ๆ  และสุดฤทธิ์แกลเลอรี่อีกด้วย

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวชมเทศกาลศิลปะน่าน ตอน น่าน เนิบ เนิบ ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติบได้ที่ คาเฟ่ สุดกองดี โทรศัพท์     ๐๘ ๖๙๙๕ ๖๕๔๕ หรือสนใจสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 31 ครั้ง