ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

สะพายกล้องท่องเมืองเลย มหัศจรรย์เชียงคาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานเลย  ขอเชิญนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพร่วมบันทึกความทรงจำที่งดงาม เส้นทางเชียงคาน-ภูหลวง-เลย ในวันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗   

นางสาวยุพา  ปานรอด ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย  กล่าวว่า จังหวัดเลย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่งดงามมากมาย  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวและถ่ายภาพมีโอกาสเก็บความทรงจำที่ดี เพื่อบอกต่อความงดงามไปสู่นักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้มาสัมผัสความงาม ให้รู้จักเมืองเลยมากยิ่งขึ้น โดยรับจำนวนจำกัดเพียง ๘๐-๑๐๐ คน ซึ่ง ททท.สำนักงานเลย คาดการณ์ว่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจังหวัดเลย ในปี ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓      

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/ email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei,  Twitter: @tatloei  

แสดงผล 34 ครั้ง