ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เปิดเส้นทางเดินรถเลย-หลวงพระบาง

บขส.ร่วมกับบริษัท นาหลวงขนส่งโดยสารผ่านแดนและท่องเที่ยว ประจำแขวงหลวงพระบาง เปิดให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ สายที่ 14 เส้นทางจังหวัดเลย-แขวงไชยะบุลี-แขวงหลวงพระบาง เดินรถด้วยรถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน    1 (ข)

อัตราค่าโดยสาร
เลย-แขวงหลวงพระบาง 700 บาท หรือ 175,000 กีบ
เลย-แขวงไชยะบุลี 500 บาท หรือ 125,000 กีบ 
ออกเดินรถทุกวัน จาก บขส.เลย 08.00 น. จากแขวงหลวงพระบาง 07.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ช.ม. รวมระยะทาง 394 ก.ม. จอดพักรับประทานอาหารที่ บ้านน้ำปุย แขวงไชยะบุรี (เลย-บ้านน้ำปุย ประมาณ 265 กม.)

ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center บขส 1490 / บขส.เลย 042-811706 / คุณเจี๊ยบ 085-6007477

 

แสดงผล 8 ครั้ง