ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญร่วมงาน “นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี ๒๕๕๗”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมงาน “นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี ๒๕๕๗” ในระหว่างวันที่ ๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ เป็นประเพณีทำบุญไหว้พระแท่นศิลาอาสน์ ซึ่งพุทธศาสนิกชน มีความเชื่อว่า การได้มาสักการบูชาพระแท่นศิลาอาสน์ จะได้รับอานิสงส์สูงสุด และหากใครได้มาไหว้พระแท่นฯ ถึง ๓ ครั้ง จะได้ขึ้นสวรรค์   โดยในปีนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดจัดงานประเพณีนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี ๒๕๕๗ เป็นระยะเวลา ๑๒ วัน ๑๒ คืน ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนเกิดความตระหนักเห็นคุณค่าในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งเพื่อเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ในรูปแบบของการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ในภาคเช้าเป็นพิธีบวงสรวงเทพยดา พระภูมิ เจ้าที่เจ้าทาง เสื้อวัดเสื้อวา พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในวาระครบรอบ ๑๐๐ วันการสิ้นพระชนม์ โดยนิมนต์พระสงฆ์ ๑๐๐ รูป สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์     ในช่วงเย็นจะมีขบวนจากชุมชนต่างๆ ร่วมกันแห่เครื่องนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ อีกทั้งยังมีขบวนศิลปวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในชนบท ในรูปแบบของการแต่งกาย วิถีชีวิต อาชีพ    สำหรับไฮไลท์พิธีเปิดในปีนี้จะมีการแสดงแสงเสียงเป็นเรื่องราวย้อนตำนานประวัติศาสตร์การเสด็จมานมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในอดีต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างงาน ๑๒ วัน ๑๒ คืน อาทิ พิธีบูชาพระรัตนตรัย ปิดทองพระแท่นศิลาอาสน์ และทอดผ้าป่าลอยฟ้า พิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์หน้าพระวิหารหลวงทุกเช้า กิจกรรมปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เจริญภาวนา ฟังธรรมเทศนา ที่พระอุโบสถร้อยปีทุกวัน  กิจกรรมเส้นทางไหว้พระ ๙ วัด รอบพระแท่นศิลาอาสน์ (ในบริเวณใกล้เคียง มีวัดพระยืน และวัดพระนอนด้วย) กิจกรรมประกวดทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม เช่น การสวดมนต์หมู่ การประกวดร้านค้าขนมจีนการประกวดขนมเทียน การประกวดการปิ้งข้าวเกรียบว่าว การประกวดภาพเก่าเล่าเรื่องพระแท่นศิลาอาสน์ การแข่งขันการกินขนมจีน กิจกรรมการแสดงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในวันสุดท้ายของการจัดงานทุกๆ ปี จะตรงกับวันมาฆบูชา หรือวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ที่ชาวพุทธที่ตั้งใจไปนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์  จะได้ร่วมถวายสังฆทาน ปิดทองแท่นที่พระพุทธเจ้าประทับนั่ง  การตักบาตรพระร้อยรับอรุณ โดยในเวลาเช้าตรู่ที่ลานหน้าพระวิหารหลวง เป็นขบวนยาวเหยียดจนถึงซุ้มประตูทางขึ้นวัด  มีพระสงฆ์มารับบิณฑบาตจำนวนกว่า ๑๐๐ รูป   ส่วนเวลาค่ำจะมีกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระวิหารหลวง

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน “นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี ๒๕๕๗” ในระหว่างวันที่ ๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์   สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง โทร. ๐ ๕๕๔๕ ๓๕๖๘ สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 16 ครั้ง