ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน” มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2557”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ เข้าร่วมงาน   “มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน มหาสมโภชน์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2557” ระหว่างวันที่ 11- 17 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งในปีนี้จังหวัดปัตตานี โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับ มูลนิธิเทพปูชนียสถาน  เทศบาลเมืองปัตตานี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ททท.สำนักงานนราธิวาส และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้กำหนดจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ตระการตากว่าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม สร้างสีสันและคืนชีวิตชีวาให้แก่จังหวัดปัตตานี อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดปัตตานีสู่สายตาบุคคลภายนอก ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  มากมาย อาทิ

 วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เวทีริมแม่น้ำปัตตานี

Ü การแสดงแสง สี สื่อผสม 3 อารยธรรมปัตตานี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง และตำบลอาเนาะรู-จะบังติกอ-สะบารัง อ.เมือง                             

Ü พิธีหามเกี้ยวมหามงคล และหามองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวในเกี้ยวใหญ่ที่สุดในประเทศ

Ü สนุกสนานกับกิจกรรมการแข่งขันจักรยานแรลลี่ท่องเที่ยว 3 ชุมชน 3 วัฒนธรรม     

Ü เวลา 15.00 น. พิธีเปิดงาน “เทศกาลกตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  ประจำปี 2557”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง                                                                                            

Ü เวลา 04.00 น. ชมการแห่พระ 25 องค์ ลุยน้ำ-ลุยไฟ

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง

Ü การแข่งขันเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย ชิงแชมป์ ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 8 โดยแบ่งการแข่งขัน         

     ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

    - การแข่งขันเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย

    - การแข่งขันเชิดสิงโตลีลา

วันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง      

Ü การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองโบราณ 3 วัฒนธรรม และสินค้า OTOP ชายแดนใต้

Ü ชมนิทรรศการภาพวาดและภาพถ่ายในโครงการแผ่นดินทอง

Ü ชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

Ü ชมความบันเทิงและความเพลิดเพลินกับการแสดงงิ้วและมโนราห์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง

Ü พิธีปิดงาน “มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน มหาสมโภชน์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวประจำปี 2557

ททท. สำนักงานนราธิวาส ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทุกท่าน  เข้าร่วมชมงานได้ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ททท. สำนักงานนราธิวาส โทร. 0 7352 2411 ศาลเจ้าเล่งจูเกียง โทร. 0 7333 2851 และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดปัตตานี โทร. 0 7346 0115 

แสดงผล 8 ครั้ง