ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

“ตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล" ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา สมาคมไทยจีนกรุงเก่า (ศาลเจ้าพ่อจุ้ย) จัดงานเทศกาล

ตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗   ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ บริเวณถนนนเรศวร

หน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ถึงบริเวณหน้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่ ๑๘.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. โดยมีกิจกรรม

ไหว้เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๑๐๘ ศาลเจ้าจาก ๑๖ อำเภอ ร่วมชิมอาหารจีนโบราณที่อร่อยและหาทานได้ยากในถนนคนเดินนานาชาติ

(ซอยธนาคารเพื่อการเกษตรฯ)  อีกทั้งร่วมกิจกรรมสะเดาะเคราะห์ผูกดวงชะตาสำหรับปีชง การแสดงคอนเสริต์ออสเคสตาร์จีน

คอนเสริ์ตลูกทุ่งจากรายการชิงช้าสวรรค์ (แชมป์ ออฟ เดอะ แชมป์ปี ๒๕๕๖) ชมการประกวดมีสไชนีส และการประกวด

โคมไฟ (เต็งลั้ง) การประกวดขบวนแห่ศาลเจ้าจาก ๑๖ อำเภอและกิจกรรมอื่น ๆ มากมายตลอด ๖ วัน ๖ คืน

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดงานตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล ใน

ปีนี้มีการจัดกิจกรมต่าง ๆ มากมาย ซึ่งกิจกรรมเด่นเป็นที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น ๆ คือการอัญเชิญเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๑๐๘ ศาลเจ้า

จาก ๑๖ อำเภอ ได้อัญเชิญมารวมกันไว้ในบริเวณการจัดงานหน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้หนึ่งปีมีเพียง

ครั้งเดียวเท่านั้นที่ผู้ที่เข้าร่วมงานเท่านั้นที่จะสามารถสักการะเทพเจ้าจากทุกศาลเจ้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอเรียนเชิญ

ผู้สนใจเข้าร่วมงานที่แสดงออกถึงการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประธานคณะกรรมการจัดงาน

ตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานตรุษจีนครั้งนี้ อบจ.ตั้งใจว่าจะจัดให้

ยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่ผ่านมา และในปีนี้ได้จัดให้มีการประกวดขบวนแห่ศาลเจ้าจาก ๑๖ อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งคาดว่า

แต่ละอำเภอนั้นจะจัดขบวนแห่อย่างสวยงามและอลังการกว่าทุกปีเพื่อเข้าร่วมการประกวดอย่างแน่นอน และกิจกรรมสะเดาะเคราะห์ผูกดวงชะตา

สำหรับปีชงนั้น เป็นพิธีกรรมที่มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากทุกปีจึงเชื่อว่าจะมีผู้สนใจเดินทางเที่ยวชมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา

นายปราโมทย์ ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา  กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นพื้นที่หนึ่งในหลายพื้นที่ของประเทศไทยที่ได้ร่วมจัดงานเทศกาลตรุษจีนในภูมิภาค ปี ๒๕๕๗ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเดินทางมา

เที่ยวชมงานเทศกาลตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล ครั้งที่ ๘ ที่อยุธยา ซึ่งเป็นการร่วมฉลองการรอบ ๓๙ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน

อีกด้วย


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วม

งาน “ตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล" ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗  สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมไทยจีนกรุงเก่า (ศาลเจ้าพ่อจุ้ย)

โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๔๔๕๑  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖-๗

๐ ๓๕๓๒ ๒๗๓๐   Facebook : Tat Ayutthaya และ www.เที่ยวภาคกลาง.com


 

แสดงผล 20 ครั้ง