ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ

 ททท. พร้อมด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอาจารย์คฑา ชินบัญชร ขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมกิจกรรม “ตามรอยศรัทธา มหากุศล” กิจกรรมสวด มนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธและกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด สัมผัสวิถีบุญ

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เผยถึงการจัดโครงการ“ตามรอยศรัทธา มหากุศล” กิจกรรม“สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ” ว่า “ททท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อตอบรับกระแสความนิยมของคนไทยที่ชื่นชอบกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระจากสถิติ 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง รวมทั้งในช่วงปีใหม่คนไทยนิยมเข้าวัดเพื่อร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปกติแล้วจะจัดขึ้นในวัดต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และตามหัวเมืองใหญ่ๆ แต่ในปีนี้ทาง ททท. ต้องการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าวออกไปยังจังหวัดรอบนอกและปริมณฑลรอบ ๆ กรุงเทพฯ ให้มีความคึกคักยิ่งขึ้น ในปีนี้ ททท. จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จัดงาน "สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ขึ้นที่ “พระอุโบสถกลางน้ำ” มรดกธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ที่มีความสงบ ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่เหมาะสมแห่งการสวดมนต์เพื่อต้อนรับปีใหม่ด้วยความมีสิริมงคลเป็นอย่างยิ่ง โดยภายในงานจะมีกิจกรรมหลักๆ คือการชมภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถกลางน้ำ รับฟังพุทธประวัติและอานิสงส์แห่งการสวดมนต์  การฟังเทศน์มหาชาติประกอบการแสดง  ชมนิทรรศการพระธาตุประจำปีเกิด และเส้นทางท่องเที่ยว 12 เดือน การฟังพระธรรมเทศนา พร้อมทั้งร่วมกันทำจิตใจให้สงบและสวดมนต์พร้อมกันในเวลาเที่ยงคืน

อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในโครงการนี้คือ “ไหว้พระ 9 วัด สัมผัสวิถีแห่งบุญ” โดยทั้ง 9 วัดจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกราบไหว้สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างพลังให้จิตใจทั้งในด้านของ สุขภาพ การงาน ความสำเร็จ ความสุข เป็นต้น ซึ่งทั้งสองกิจกรรม ททท. เชิญ อาจารย์คฑา  ชินบัญชร มาเป็นผู้ให้ความรู้ทั้งในเรื่องอานิสงค์ของการสวดมนต์ข้ามปี และความน่าสนใจของวัดทั้ง 9 แห่ง เพื่อให้ผู้ที่สนใจโครงการ “ตามรอยศรัทธา มหากุศล" ได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน"

อาจารย์คฑา ชินบัญชรในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ กล่าวถึงอานิสงส์ของการสวดมนต์ข้ามปี ว่า "การสวดมนต์ข้ามปีถือเป็นกุศโลบายบุญในทางพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งที่ต้องการโน้มน้าวให้พุทธศาสนิกชนสงบจิตสงบใจจากเรื่องวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงให้มาอยู่กับบทสวดเพื่อพิจารณาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้สอนสั่งและน้อมนำมาใช้ปฏิบัติในชีวิต ลดความเสี่ยงจากอบายมุข อุบัติเหตุและความชั่วร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในคืนข้ามปี ถือเป็นการทำบุญใหญ่ให้กับชีวิตทั้งทางด้านกาย จิต และปัญญา เป็นการส่งท้ายปีด้วยธรรมและต้อนรับด้วยศีล เริ่มต้นชีวิตในปีใหม่ด้วยสิ่งที่เป็นสิริมงคลอันจะส่งผลให้ได้พบสิ่งที่เป็นมงคลตลอดทั้งปี และโครงการนี้ยังมีความพิเศษ คือ คนไทยจะได้ร่วมกันสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ถือเป็นการฉลองปีใหม่ด้วยการส่งความรักให้แก่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยร่วมกัน"

อาจารย์คฑา ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด สัมผัสวิถีแห่งบุญ”ว่า " ในปี 2557 ที่จะถึงนี้ ททท. ยังมีกิจกรรมการไหว้พระ 9 วัดที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดทิพยวารี วัดเทวราชกุญชร  วัดกัลยาณมิตร  วัดไตรมิตรวิทยาราม  วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม  วัดพระเชตุพนฯ   วัดอรุณราชวรารามฯ  และวัดราชนัดดารามฯ  ซึ่งอยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้เดินทางออกมาร่วมกิจกรรม ไหว้พระรับสิริมงคลในปีใหม่ที่จะถึงนี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะในเรื่องของประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ที่หลอมรวมอยู่ในแต่ละสถานที่ ล้วนแต่มีตำนานและความสวยงามตระการตา เชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมค้นหาไปพร้อมๆ กับความสุขใจอิ่มบุญ"

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ” ได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมกิจกรรมในประเทศ ททท. โทร. 0 2250 5500 ต่อ 3490-3494 “ไหว้พระ 9 วัด สัมผัสวิถีแห่งบุญ” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมในประเทศ ททท. โทร. 0 2250 5500 ต่อ 3470-3473 และเบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย โทร.1672

แสดงผล 37 ครั้ง