ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญเที่ยวงาน“ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๕๖”

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนคร-พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำหนดจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๕๖” ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ (รวม ๑๐ วัน) ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศ  ขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ในปีนี้มีการจัดกิจกรมต่างๆ มากมาย ซึ่งจะเริ่มด้วยพิธีบวงสรวงพระเจ้าอู่ทองและพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ในวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ และมีพิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ภายในงานมีกิจกรรรม อาทิ การออกร้านกาชาดการแสดง และจำหน่ายสินค้า OTOP  การออกร้าน นิทรรศการผู้สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมไก่ชนพื้นเมืองไทย การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงรำวงย้อนยุค และที่พลาดไม่ได้ คือ การแสดงแสง เสียงที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ชุด ยอยศยิ่งฟ้า ศรีอยุธยามรดกโลก” ณ วัดมหาธาตุ (๑๐ วัน ๑๐ คืน) บัตรเข้าชมราคา ๒๐๐ บาท และ ๕๐๐ บาท นายปราโมทย์ ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ก่อนที่ทุกท่านจะเข้าชมการแสดงแสง เสียงที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ณ วัดมหาธาตุ ขอเชิญสัมผัสกับการจำลองบรรยากาศหน้างานสมัยกรุงศรีอยุธยา (ตลาดย้อนยุค) โดยใช้เงินพดด้วงแลกซื้ออาหารไทยคาว-หวานณ วัดหลังคาขาว ซึ่งท่านสามารถที่จะเลือกซื้ออาหารและนั่งชมการแสดง บรรยากาศย้อนยุคที่หนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๕๖” สอบถามรายละเอียดได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖-๗ ๐ ๓๕๓๒ ๒๗๓๐ หรือที่ทำการปกครองจังหวัด (เสมียนตราจังหวัด) ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชั้น ๒ อาคาร ๔ ชั้น  โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๖๕๖๓, ๐ ๓๕๓๓ ๕๒๔๔

แสดงผล 12 ครั้ง