ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ร่วมกับ สมาคมนักฟุตบอลอาวุโสประเทศไทย จัดงาน “มหัศจรรย์วัฒนธรรมไทยและกีฬานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ครั้งที่ 2 วันที่ 3 - 6 ธันวาคมนี้ ที่กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2556) ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ นายสมศักดิ์   เทพสุทิน  อดีตรองนายกรัฐมนตรี  ประธานที่ปรึกษาสมาคมนักฟุตบอลอาวุโสประเทศไทย  นายอภิชาติ  อินทร์พงษ์พันธุ์  รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท. และนายเทพพิทักษ์  จันทร์สุเทพ  นายกสมาคมนักฟุตบอลอาวุโส  ร่วมแถลงข่าว งาน “มหัศจรรย์วัฒนธรรมไทยและกีฬานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ครั้งที่ 2  ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2556  ณ กรุงเทพมหานคร  เพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา

นายสมศักดิ์  เทพสุทิน กล่าวว่า “ในนามประธานที่ปรึกษาสมาคมนักฟุตบอลอาวุโสประเทศไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ได้มอบนโยบายให้สมาคมนักฟุตบอลอาวุโสประเทศไทยพิจารณาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากกีฬากับการท่องเที่ยวนั้นน่าจะเป็นกิจกรรมที่บูรณาการไปด้วยกันได้ สมาคมจึงได้จัด “งานมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยและกีฬานานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ด้วยแนวคิดว่ากิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬาไม่ว่าจะเป็นการชม การเชียร์ หรือการเล่นกีฬาถือว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนในชาติ และยังเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในระดับนานาชาติ สามารถสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ภายในประเทศอย่างกว้างขวาง และที่สำคัญกว่านั้นองค์พระบาทสมเด็จ          พระเจ้าอยู่หัวฯ ของปวงชนชาวไทย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬา ซึ่งพระปรีชาสามารถของพระองค์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาประเทศ”

นายอภิชาติ  อินทร์พงษ์พันธุ์  รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท.  กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปี 2558 ททท. ได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คือ ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาท โดยเน้นเสนอความเป็นไทย เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทย และเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยว  กลุ่มคุณภาพ  กลยุทธ์หนึ่งคือการเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะ  เพื่อนำเสนอขายสินค้า  การท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับความความต้องการ ด้วยการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เกี่ยวข้องกับแวดวงกีฬา  ทั้งนักกีฬาระดับนานาชาติที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ หรือจากผู้เข้าร่วมชมการแข่งขัน โดย ททท. ได้เห็นคุณค่าของการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสระดับโลก “มหัศจรรย์วัฒนธรรมไทยและกีฬานานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฯ” ว่าจะสามารถส่งเสริม       การท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ จึงได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้”  

ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมจะเชิญนักฟุตบอลอาวุโสนานาชาติและครอบครัวจากประเทศต่างๆ รวม 8 ประเทศ มาร่วมเฉลิมฉลองร่วมกับชาวไทยในวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวามหาราช และชมแหล่งท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่า อาทิ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งอนันตสมาคม ศิลปะแม่ไม้มวยไทย การรำไทย เทศกาลอาหารไทย และการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ ซึ่งแบ่งการแข่งขันเป็น 3 รุ่น ได้แก่

  1. รุ่น 65 ปี Legends ได้แก่ ทีม Thailand และ ทีม Rest of The World
  2. รุ่น 60 ปี Masters ได้แก่  ทีม Bangkok  ทีม Hawell ทีม Ozaka และ ทีม Seattle
  3. รุ่น 40 ปี Veterans  ได้แก่ ทีม Thailand  ทีม Cambodia  ทีม UAE  และ ทีม Vietnam.

สำหรับพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยรามคำแหง  กำหนดจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และงาน GALA DINNER   ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 17.30 น. ณ โรงแรมคิง ปาร์ค อเวนิว และพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ และมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 18.45 น. ณ สนามกีฬากรุงเทพมหานคร ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

 

แสดงผล 40 ครั้ง