ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพ ส่งภาพเมืองแพร่เข้าร่วมประกวดในกิจกรรม “เมืองแพร่ ๓๖๐ องศา”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพ  ส่งภาพถ่ายเมืองแพร่ ๓๖๐ องศา เข้าร่วมประกวดชิงรางวัล   โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖  

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่  น่าน  อุตรดิตถ์  กล่าวว่า ตามที่จังหวัดแพร่  ได้เชิญช่างภาพฝีมือดีกลุ่ม สห+ภาพ เดินทางมาบันทึกภาพเมืองแพร่  และจัดเป็นนิทรรศการภาพถ่ายเมืองแพร่ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖   ททท.สำนักงานแพร่ จึงได้ถือโอกาสจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายเมืองแพร่ ๓๖๐ องศา  โดยได้รับการสนับสนุนจากช่างภาพกลุ่ม สห+ภาพ  เป็นกรรมการตัดสินให้ด้วย  

การประกวด ภาพถ่าย “เมืองแพร่ ๓๖๐ องศา”  ครั้งนี้  กำหนดหัวข้อภาพไว้ ๓ ประเภทได้แก่ ๑)พระธาตุพันปี ศรีเมืองแพร่ (พระธาตุที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ปี ในจังหวัดแพร่)  ๒)Unseen in Phrae (เมืองแพร่ในมุมมองแปลกใหม่ อาจไม่มีใครรู้จักหรืออาจรู้จักแล้วแต่เป็นมุมมองใหม่) และ ๓) เล่าเรื่องวิถีแพร่ (Way of Phrae) (วิถีเมืองแพร่ วิถีคนแพร่ ฯลฯ)    การประกวดเป็นแบบไม่จำกัดเพศ อายุ และถิ่นที่อยู่ ผู้ที่สนใจสามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ทั้ง ๓ หัวข้อ แต่จำกัดหัวข้อละ ๑ ภาพเท่านั้น   โดยต้องกรอกใบสมัครและส่งภาพพร้อมไฟล์ให้กับ ททท.สำนักงานแพร่ ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖    ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๒ ปี     การแข่งขันประกวดภาพถ่ายครั้งนี้  มีวงเงินรางวัลรวม  ๑๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และของที่ระลึกจาก ททท. สำนักงานแพร่

ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมส่งภาพถ่ายเมืองแพร่ ๓๖๐ องศา เข้าร่วมประกวด โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการประกวดภาพถ่ายได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗ หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.easternlanna.org

แสดงผล 5 ครั้ง