ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญเที่ยวงาน “สืบสานงานวัฒนธรรมประเพณี และของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี ๒๕๕๖”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเข้าร่วมงาน “สืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี ๒๕๕๖” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ สนามกลางอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่  น่าน  อุตรดิตถ์  กล่าวว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอท่าปลาทั้ง ๑๐ แห่ง และประชาชนชาวอำเภอท่าปลา  ได้กำหนดจัดงาน “สืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี ๒๕๕๖” ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ สนามกลางอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอท่าปลาในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ให้ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน   และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอท่าปลาอีกด้วย

กิจกรรมในงาน “สืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี ๒๕๕๖”   ประกอบด้วย ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ชมขบวนรถวัฒนธรรม   ธิดาวัฒนธรรม และขบวนแห่ผีตลก กิจกรรมมหรสพ อาทิ การประกวดธิดาวัฒนธรรม มวย ดนตรี ลิเก ร้านค้า และนิทรรศการต่างๆ    ส่วนในวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  มีกิจกรรมเวทีเสวนาภูมิปัญญาและปราชญ์ชาวบ้าน กิจกรรมการประกวดอาหารท้องถิ่น ลานวัฒนธรรมเด่นประจำตำบล ลานวัฒนธรรมผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน นิทรรศการเยาวชนสร้างสรรค์ มหรสพภาคกลางคืน เช่น มวย ดนตรี ลิเก     

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน “สืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี ๒๕๕๖” ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖   ณ สนามกลางอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เทศบาลตำบลท่าปลา โทร. ๐ ๕๕๔๙ ๙๐๘๑  หรือ สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 54 ครั้ง