ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

แหล่งท่องเที่ยวกับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย สร้างจิตสำนึกและการบริการ  การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน   ททท.จึงได้จัด  โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย(Thailand  Tourism  Awards)  หรือรางวัลกินรีเป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๓๙ และจัดต่อมาในทุกๆ ๒ ปี ซึ่งในปี ๒๕๕๖  ททท. ได้จัดโครงการประกวดฯ ครั้งที่ ๙  แบ่งรางวัลเป็นรางวัลยอดเยี่ยม และรางวัลดีเด่น ตามแต่ละประเภท  (สามารถ         ดูรายละเอียดประเภทรางวัลได้ที่ http://thai.tourismthailand.org

นายสุหฤทธิ์  ชาญวนังกูร  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า จากการที่ ททท.ได้จัดการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๙  หรือ รางวัล กินรี  และสำหรับในส่วนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของพื้นที่รับผิดชอบ (นครราชสีมา / ชัยภูมิ)  นั้น  ขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า  รางวัล Tourism Awards 2013  ดังนี้ ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รางวัลยอดเยี่ยม คือ ฟาร์ม โชคชัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รางวัลดีเด่น  คือ  ๑1. ไร่องุ่นกราน – มอนเต้ และ  ๒. พีบีวัลเล่ย์ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  รางวัลยอดเยี่ยม คือ  โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ประเภทแหล่งนันทนาการเพื่อการเรียนรู้  รางวัลยอดเยี่ยม  คือ  พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ   อำเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา  รางวัลดีเด่น  คือ  สวนทุ่งลุงพี อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ประเภทแหล่งนันทนาการเพื่อการบันเทิง   ได้รับรางวัลดีเด่น คือ ปาลิโอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประเภทแหล่งนันทนาการเพื่อการผจญภัย รางวัลยอดเยี่ยม   คือ ไลฟ์ปาร์ค เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  และที่สุดของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่จังหวัดชัยภูมิได้รับ คือ รางวัลยอดเยี่ยม อุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมืองชัยภูมิ  นี่คือความสำเร็จส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่างภาคภูมิใจและสามารถ              บอกกล่าวได้ว่าความสำเร็จและความน่าชื่นชมจะถูกพัฒนาและต่อยอดไปสู่สิ่งที่ได้สร้าง  รวมถึงการพัฒนาคุณภาพอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ขอเชิญชวนทุกท่านได้เดินทางท่องเที่ยวและเรียนรู้ยังแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าเหล่านี้ผอ.สนง. ททท.สนง.นครราชสีมา กล่าว ทิ้งท้าย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  ๒๑๐๒ - ๒๑๐๔  ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐  โทร. ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓, ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖  โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๗

 

  
 
 

 

 
แสดงผล 38 ครั้ง