ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. มอบรางวัล 15 ทีมนักศึกษา สร้างสรรค์เส้นทางความสนุก พลิกฟื้นความสมบูรณ์สู่ชุมชน

ททท. ส่งเสริม CSR Holiday มอบรางวัล 15 ทีมนักศึกษาสร้างสรรค์เส้นทางฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว กว่า 2 แสนบาท พร้อมนำไอเดียต่อยอดเป็นหนังสือนำเที่ยว “Trip & Treat Make your holiday worthwhile สร้างสรรค์ 15 เส้นทางความสนุก พลิกฟื้นความสมบูรณ์สู่ชุมชน”

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดเส้นทางเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว (Trip & Treat) ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นิสิต - นักศึกษาทั่วประเทศ ส่งภาพถ่ายและวิดีโอคลิป จากการร่วมกันออกเดินทางท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ และได้ช่วยฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเองส่งเข้ามาประกวด โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผลงานส่งเข้ามาทั้งสิ้น 109 ผลงาน จาก 33 มหาวิทยาลัย

สำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมพลังบวก มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จากผลงานแหล่งท่องเที่ยว บ้าน ช ช้างชรา โดยมีทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวนทั้งสิ้น 15 ทีม ได้รับรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร รวมมูลค่ากว่า 2 แสนบาท พร้อมด้วยโอกาสตีพิมพ์ผลงานลงในหนังสือนำเที่ยว “Trip & Treat make your holiday worthwhile: สร้างสรรค์ 15 เส้นทางความสนุกพลิกฟื้นความสุขสมบูรณ์สู่ชุมชน” ที่ ททท. จะนำไปเผยแพร่เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้แก่องค์กรต่าง ๆ ต่อไป

 

นางวิไลวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ CSR Holiday ซึ่งต่อยอดมาจากโครงการ 7 Greens ของ ททท. ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ จิตอาสา พาโลกสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เน้นการเดินทางเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นที่ถูกรุกล้ำทำลาย หรือได้รับผลกระทบจากการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ช่วยให้ชุมชนคงสภาพที่สะอาดสวยงาม นักท่องเที่ยวเองก็เกิดความผูกพันกับชุมชน อยากกลับมาเที่ยวซ้ำ และเกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป”

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือ (มีจำนวนจำกัด) ได้ที่ กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ททท. โทร 0 2250 5500 ต่อ 4477 หรือ 4444

แสดงผล 17 ครั้ง