ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา ขอเชิญร่วมงาน ร้อยดวงใจ ร้อยศรัทธา ปวงประชาน้อมรำลึก พระพุทธเจ้าหลวง “๑๐๐ ปี ชาวเกาะสีชัง ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๖”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในงาน ร้อยดวงใจ ร้อยศรัทธา ปวงประชาน้อมรำลึก พระพุทธเจ้าหลวง “๑๐๐ ปี ชาวเกาะสีชัง ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๖” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ บริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึง วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระจุฑาธุชราชฐาน ซึ่งเป็นพระราชวังกลางทะเลแห่งเดียวในประเทศไทย

นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพัทยา เผยว่า สำหรับเกาะสีชังนับได้ว่าเป็นเกาะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย เนื่องด้วยเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยถึง ๓ รัชกาล คือ รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ โดยเฉพาะความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นการให้ชาวเกาะสีชังได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ผู้ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาวเกาะสีชังและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะสีชังให้เป็นที่รู้จัก เพิ่มมากขึ้น

 โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงดนตรี “เฮาแบรนด์” ณ บริเวณชายหาดริมทะเล การประกวดการแต่งกายย้อนยุคหนูน้อย ๑๐๐ ปี เกาะสีชัง อายุระหว่าง ๔ – ๘ ปี (ประกวดชาย – หญิง รวมกัน) ประกวดใน วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ การประกวดแต่งกายย้อนยุคสาวงาม ๑๐๐ ปี เกาะสีชัง อายุระหว่าง ๑๖ – ๓๐ ปี ประกวดใน วันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านรำสี่ภาค Highlight ภายในงานพบกับการแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสมตระการตา พิธีบวงสรวงเสด็จพ่อ ร. ๕ และพิธีถวายพานพุ่ม (ดอกกุหลาบสดสีชมพู) โดยผู้เข้าร่วมงานทุกท่านแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๔, ๕ และ ๖ หรือแต่งกายด้วยเสื้อผ้ามันหลากสี

 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง โทรศัพท์ ๐๓๘-๒๑๖๕๓๒ ททท. สำนักงานพัทยา โทรศัพท์ ๐๓๘-๔๒๓๙๙๐ / ๐๓๘-๔๒๘๗๕๐

แสดงผล 5 ครั้ง