ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

การแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่าน

การแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่าน เป็นประเพณีเก่าแก่ที่บรรพบุรุษชาวน่านได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน

วันจัดงาน : วันที่ 21 – 22 กันยายน 2556

สถานที่ : บริเวณแม่น้ำน่าน จังหวัดน่าน

กิจกรรมหลักที่น่าสนใจ : ประเภทการแข่งขัน มีทั้งเรือใหญ่ เรือกลาง และเรือเล็ก รวมทั้งประเภทสวยงาม นอกจากนี้ ยังมีการประกวดกองเชียร์อีกด้วย

ประเภทเรือแข่ง แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทเรือใหญ่ ฝีพายตั้งแต่ 48 – 55 คน (สำรองจำนวน 15 คน) ยกเว้นเรือเลิศเกียรติศักดิ์ ศรีพันต้น / ประเภทเรือกลาง ฝีพายตั้งแต่ 35 – 40 คน (สำรองจำนวน 15 คน) / ประเภทเรือเล็ก ฝีพายตั้งแต่ 25 – 30 คน

** กำหนดการจัดงานและข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

ค่าใช้จ่าย/ค่าเข้าชม ฟรี

ข้อมูลเพิ่มเติม/การติดต่อ www.tourismthailand.org, ททท.สำนักงานแพร่  054-52 1-118

แสดงผล 10 ครั้ง