ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. เสริมความเข้มแข็งแก่ อปท. เตรียมพร้อมเป็นนักการตลาดรับท่องเที่ยวเออีซี

ททท.โดย กองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้นักการตลาดท่องเที่ยวสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจตามบทกำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารของอปท. จากหน่วยงานที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการตลาดท่องเที่ยวจากททท. มาแล้ว เพื่อเป็นการให้ความรู้ต่อเนื่องและเพิ่มทักษะองค์ความรู้ด้านการตลาดท่องเที่ยวในระดับที่สูงขึ้น พร้อมสร้างภาคีเครือข่ายร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยนางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคมที่ผ่านมา

แสดงผล 17 ครั้ง