ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จับมือ ทอท. ลงนาม MOU สร้างพันธมิตรธุรกิจร่วมมือส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวร่วมกัน 3 ปีต่อเนื่อง

บ่ายวันนี้ (23 สิงหาคม 2556) ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ  นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  พร้อมด้วย นายพงศักติฐ์  เสมสันต์  รองประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยการขนส่งทางอากาศมายังประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยมี นายสรรเสริญ  เงารังษี  รองผู้ว่าการด้านเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท.  นายศิโรตม์  ดวงรัตน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจ) ทอท.  และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน

บันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีเนื้อหาเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างกัน อาทิ ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ในการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทยในปี พ.ศ.2558   ร่วมมือกันทางการตลาดเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและเพิ่มปริมาณเที่ยวบินจากต่างประเทศมายังสถานที่ท่องเที่ยวเป้าหมาย  เผยแพร่โครงการ/มาตรการส่งเสริมธุรกิจการบินของ ทอท. ผ่านทางกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของ ททท.  จัดสัมมนาระดมความคิดในการสร้างกลยุทธ์ร่วมกันระหว่าง ทอท. และ ททท. เพื่อวางแผนในการส่งเสริมและกระตุ้นธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว  และ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเสนอแนะ การเผยแพร่ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและสถิติผู้โดยสารขาเข้าและขาออกผ่านท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.  โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น นิตยสาร วารสารสื่อมวลชน และพันธมิตรของ ททท.

นายสุรพล  ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า “มีความยินดียิ่งที่ผู้บริหารของ ทอท. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และพร้อมที่จะดำเนินงานควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในฐานะพันธมิตรทางด้านการตลาด และการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ซึ่งท่าอากาศยานไทย ถือเป็นห้องรับแขกแรกในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศ  เป้าหมายของการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกันในวันนี้ ระหว่าง ทอท. และ ททท. มุ่งที่จะเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยการขนส่งทางอากาศมายังประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องร่วมกันวางยุทธศาสตร์เพื่อเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวเป้าหมาย และการเพิ่มปริมาณเที่ยวบินที่ใช้บริการผ่านท่าอากาศยานสากลภายใต้การดูแลของ ทอท. เพื่อให้เกิดศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ ทั้งนี้ความสำคัญที่จะเห็นผลเป็นรูปธรรม คือ การขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจการบินในอนาคต เช่น การเพิ่มขึ้นของตลาดระยะใกล้ ตลาดระยะไกล การเพิ่มเที่ยวบินทั้งปกติและชาร์เตอร์ไฟล้ท์ การเปิดสายการบินใหม่ๆ รวมถึงการลดความแออัดของท่าอากาศยาน ฯลฯ

กล่าวได้ว่า ทอท. มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับ ททท.มาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวใหญ่ ๆ ในเวทีโลก เช่น งาน ITB ณ กรุงเบอร์ลิน งาน WTM ณ กรุงลอนดอน ตลอดจนร่วมกิจกรรม Thailand Road Show ในภูมิภาคเอเชียที่จัดขึ้นในหลายประเทศซึ่งเป็นภาพลักษณ์เชิงบวกอย่างดีในด้านการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของการเป็น “HUB”และมาตรฐานในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  และมั่นใจว่าข้อตกลงร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน อีกทั้งความร่วมมือกันอย่างแข็งขันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่าย ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยในภาพรวมและมีความโดดเด่นในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้”

แสดงผล 9 ครั้ง