ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สำนักงานแพร่ เชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่รถจักรยานครอบครัว“ปั่นแอ่วแป้” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่รถจักรยานครอบครัว “ปั่นแอ่วแป้” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

นางสาวภัทรอนงค์  ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดแพร่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่จักรยานครอบครัว เพื่อให้เกิดความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคี และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ภายในอำเภอเมืองแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

เส้นทางการแข่งขันจะเริ่มจากสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ไปยัง คุ้มเจ้าหลวง วัดศรีชุม วัดหลวง วัดพระนอน บ้านวงศ์บุรี บ้านประทับใจ จินเจอร์เบรดเฮาส์ แกลเลอรี่ วัดสระบ่อแก้ว วัดจอมสวรรค์ กำแพงเมืองเก่า (บนเมฆประตูชัย) และเส้นชัยอยู่ที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ สำหรับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินสด ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล และนอกจากรางวัลชนะเลิศแล้วยังมีรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันจะต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ ๒ คน โดยแต่ละทีมจะต้องมีจักรยานของตัวเองทีมละ ๒ คัน ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องเสียค่าสมัครทีมละ ๒๐๐ บาท โดยแต่ละทีมจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกทีมละ ๒ ตัว สำหรับ ๕ ทีมแรกที่สมัครเข้ามาจะได้รับการยกเว้นค่าสมัคร

 

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่รถจักรยานครอบครัว “ปั่นแอ่วแป้” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่มีจักรยานสามารถขอยืมได้จากเทศบาลเมืองแพร่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๖๔ ๖๒๐๕ หรือสนใจสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 25 ครั้ง