ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.ตรัง จัดกิจกรรมดีๆ กระตุ้นท่องเที่ยวช่วง Green Season ด้วยโปรแกรมท่องเที่ยวโดยรถไฟ ในกิจกรรม “นุ่งผ้าถุง ใส่ผ้าไทย นั่งรถไฟสุดสายอันดามัน” และ “Mart on the Train”

นายจรัญ  ชื่นในธรรม  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง  กล่าวถึงกิจกรรมดีๆ สำหรับกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวช่วง Green Season ของ ททท.สำนักงานตรัง ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม 

กิจกรรมที่หนึ่ง ร่วมกับ www.111thailand.com เสนอแพ็คเกจท่องเที่ยวโดยรถไฟในกิจกรรม “นุ่งผ้าถุง ใส่ผ้าไทย นั่งรถไฟสุดสายอันดามัน” เป็นการนำนักท่องเที่ยวสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวที่มีความสะดวก ประหยัด ปลอดภัยและได้เอกลักษณ์รวมทั้งสร้างกระแสเดินทางท่องเที่ยวในช่วง Green Season หรือ ช่วงฤดูฝน  ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่าจังหวัดตรังและสตูลยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีความหลากหลายอีกมากมายพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว ให้มีความสุข สนุกสนาน ความประทับใจและคุ้มค่าต่อการเดินทางท่องเที่ยวมายัง      ฝั่งอันดามันแห่งนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากกรุงเทพ ๘๐ คน

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้เห็นความสำคัญกับการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟ  ซึ่งมีเส้นทางทอดไปสู่ทุกภาคทั่วประเทศ  ททท.สำนักงานตรัง มีแนวคิดที่จะนำเสนอความเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางรถไฟสายเดียวของฝั่งอันดามันที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา อันยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี ณ สถานีรถไฟกันตัง ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖  โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวแบบประหยัดและปลอดภัยพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดตรังในฐานะเมืองแห่งสุดทางรถไฟสายเดียวของฝั่งอันดามันที่อาคารสถานีรถไฟกันตังยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวอาคารทรงปั้นหยาและเปิดให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมที่สอง จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบใหม่ “Mart on the Train”  ในลักษณะของการเจรจาธุรกิจทางการท่องเที่ยวระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่และสมาชิก ATTA  ๓๕ บริษัท   จากกรุงเทพฯ บนโบกี้รถไฟขบวนพิเศษระหว่างเส้นทางจากสถานีรถไฟจังหวัดตรังไปอำเภอกันตังซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของสถานีรถไฟสายเดียวทางฝั่งอันดามันในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น. ต่อด้วยการสัมมนาวิถีตรัง “ตรัง...เมืองแห่งความสุข” ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองกันตัง ก่อนที่จะนำคณะนักท่องเที่ยว “นุ่งผ้าถุง ใส่ผ้าไทย นั่งรถไฟสุดสายอันดามัน” และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมงานเลี้ยงบรรยากาศย้อนรอยประวัติศาสตร์สถานีรถไฟกันตัง ณ บริเวณสถานีรถไฟกันตัง

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตรัง  กล่าวเพิ่มเติมว่า  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในช่วง Green Season แล้วยังเป็นการตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ของการเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางรถไฟ   สายเดียวของฝั่งอันดามันและมีแหล่งท่องเที่ยวทางบกที่มีความหลากหลายและสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดปี อาทิ สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ทุ่งค่าย(เส้นทางศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไม้แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย)   ถ้ำเลเขากอบและสัมผัสวิถีตรัง “เมืองแห่งคนช่างกิน” ที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนอย่างมีไมตรีจิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง โทรศัพท์ 0 7521 5867,  0 7521 1085, 0 7521 1085

แสดงผล 12 ครั้ง