ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัด “ก๊อกแก๊กทัวร์ ครั้งที่ ๒” มุ่งสู่วิถีไทย จ.ปราจีนบุรี

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) เตรียมจัดกิจกรรมท่องเที่ยว “ก๊อกแก๊กทัวร์” เปิดบ้านพาเที่ยว Unseen Destination เมืองปราจีนบุรี  ในวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม    ศกนี้  นำโดย นายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับ นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท.  พร้อมคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ตลอดจนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และสื่อมวลชน  ร่วมเดินทางทั้งสิ้นประมาณ ๒๐๐ คน ทั้งนี้  ก็เพื่อเป็นการบุกเบิกเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และสร้างเป็นจุดขายใหม่ในความเป็นวิถีไทยต่อไปในอนาคต  อีกทั้งเป็นการปลุกกระแสท้องถิ่นขึ้นมาให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยยึดหลักของคำว่า “ก๊อก” ที่สื่อความหมายถึงการเคาะประตู และ “แก๊ก” ซึ่งเป็นเสียงประตูบ้านที่เปิดอ้าออกรับผู้มาเยือน นอกจากนี้ยังเป็นแรงผลักดันให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่ ททท. คาดหมายว่าจะมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไม่ต่ำกว่า ๑๑๙ ล้านคนครั้ง  ส่งผลให้มีเงินสะพัดประมาณ ๕๗๑,๓๐๐  ล้านบาท ในปี ๒๕๕๗  กับก่อให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ยวโดยภาพรวม ๒ ล้านล้านบาท ในปี ๒๕๕๘  ตามนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

สำหรับกิจกรรมครั้งล่าสุดนี้ จะเริ่มต้นกันที่กรุงเทพฯ ผ่านไปทาง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา สู่ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี  ด้วยการขอพรพระพุทธประทีป พระประธานแห่งวัดบางกระเบา กับสักการะรูปหล่อพระครูสิทธิสารคุณ (หลวงพ่อจาด) อดีตเจ้าอาวาส ผู้แก่กล้าด้านอยู่ยงคงกระพัน  พร้อมชมเก๋งเรือสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่เคยเสด็จฯ ประพาสวัดนี้  จากนั้นจะเดินทางไปยัง อ.ศรีมโหสถ เพื่อชมต้นโพธิ์โบราณอายุหลายร้อยปีจากประเทศอินเดีย ที่วัดต้นโพธิ์ กับสักการะรอยพระบาทคู่ ซึ่งมีขนาดใหญ่และอายุเก่าแก่สุดของไทย ที่บริเวณโบราณสถาน สระมรกต แล้วจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังตัวเมืองปราจีนบุรี เพื่อเยือนพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ แหล่งเพื่อการศึกษาเรียนรู้วิถีไทยยุคโบราณด้วยมีตะเกียงโบราณนับหมื่นดวงจัดแสดง  จบแล้วเป็นการทัวร์สวนผลไม้แบบ                   เกษตรอินทรีย์ จำพวกทุเรียน มังคุด เงาะ กระท้อน  ลองกอง ขนุน ตรงบ้านหนองจวง - หนองกันเกรา

สุดท้ายคณะทั้งหมดจะเดินทางไปทำความรู้จักกับกลุ่มชุมชนไทย-พวน บ้านดงกระทงยาม แหล่งซึ่งได้รับสมญานามว่า “นครตะกร้อตะแกรง” ด้วยเป็นงานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นที่ประณีต และมีชื่อเสียงลือลั่นสนั่นเมือง พร้อมกันนั้นยังได้ชมการละเล่น กับชิมอาหารที่เป็นเอกลักษณ์พื้นบ้านขนานแท้  ก่อนจะเลือกซื้อสินค้าประเภท  “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” อีกด้วย

 สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นแนวคิดของ นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระจายไปสู่ท้องถิ่น และจะกระทำต่อเนื่องให้ครบถ้วน ทุกภูมิภาคของประเทศต่อไป ส่วนผู้ที่สนใจเส้นทางท่องเที่ยวที่ว่านี้ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานนครนายก  โทรศัพท์ ๐ ๓๗๓๑ ๒๒๘๒ และ ๐ ๓๗๓๑ ๒๒๘๔ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ                                                                                                                                                                          

แสดงผล 7 ครั้ง