ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ลงนามเอ็มโอยู กับ ศูนย์วัฒนธรรมจีน ฝึกอบรมทางลัดสู่ภาษาจีน นำร่องให้กับพนักงาน-ลูกจ้าง ททท.

เช้าวันที่ (27 มิถุนายน 2556) นายก่วน มู่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  พร้อมด้วยนายฉิน ยู่เซน อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรม นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และนายสรรเสริญ เงารังษี รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิคใต้ ททท. ให้เกียรติเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการฝึกอบรมภาษาจีน ระหว่าง นางสาวหลาน ซู่หง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมจีน และนายอภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์ รองผู้ว่าการด้านบริหาร ททท. จัดขึ้น ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์วัฒนธรรมจีน

การจัดฝึกอบรมภาษาจีนหลักสูตรทางลัดสู่ภาษาจีน ถือเป็นโครงการแรกภายหลังการเปิดตัว  ศูนย์วัฒนธรรมจีนอย่างเป็นทางการ โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนับเป็นความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างจีน-ไทย ภายใต้ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น ของทั้งสองประเทศที่มีต่อกันมายาวนาน ประกอบกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๘    ซึ่งประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวและการบินพาณิชย์ อีกทั้งปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนเป็นตลาดหลักที่มีการเติบโตอย่างมากและเพื่อตอบสนองการเพิ่มจำนวนมากขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ศูนย์วัฒนธรรมจีน และ ททท. จึงได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะนำร่องให้กับพนักงาน และลูกจ้าง ททท. ให้สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารเบื้องต้นกับนักท่องเที่ยว  ชาวจีน โดยเนื้อหาหลักสูตรเป็นการสอนภาษาจีนกลางเบื้องต้น หลักสูตรเร่งรัดเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เน้นทักษะการพูด การอ่าน และการออกเสียงเพื่อการสื่อสารระหว่างกัน โดยผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างประเทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ททท. คาดว่า ผลสำเร็จจากความร่วมมือการฝึกอบรมดังกล่าว จะทำให้บุคลากรของ ททท. มีความรู้ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน สามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปสู่การดำเนินงานด้านการตลาดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมไปถึงการขยายผลการอบรมไปยังผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชนในอนาคต

แสดงผล 4 ครั้ง