ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมงานแห่เทียนโคราช ประจำปี ๒๕๕๖

จังหวัดนครราชสีมา  และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดงานโดยเทศบาลนครนครราชสีมา  กำหนดจัด งานแห่เทียนโคราช ประจำปี ๒๕๕๖ ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้สร้างงานบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นปีที่ ๖ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่   ๒๐ – ๒๓  กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณสวนเมืองทอง  สวนสุรนารี ,     สวนอนุสรณ์สถานฯ และลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับการประกวดต้นเทียนพรรษา ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศเป็นประจำทุกปี  ต้นเทียนพรรษา จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ร่วมชมความงดงามอลังการของต้นเทียนพรรษา ซึ่งแต่ละต้นล้วนเกิดจากความเพียรพยายามของช่างเทียนที่มีความชำนาญ สร้างและแกะสลักต้นเทียนอันวิจิตรงดงาม กล่าวได้ว่าฝีมือของช่างเทียนโคราชนั้นไม่แพ้ใคร ในปีนี้ได้มี    การประกวดต้นเทียนพรรษาประเภทต่างๆ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทคือ ประเภท ก. ประเภท ข.(ขบวนแห่ต้นเทียน พร้อมกันในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี)  ประเภท ค. (ลงทะเบียน ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) พร้อมชมขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ที่รอบตัวเมืองโคราชเป็นระยะทาง กว่า ๗ กม. ภายในงานยังมีการแสดงประกอบ ต้นเทียน แสง สี เสียง ซึ่งเป็นการแสดงที่หาชมได้ยาก และมหรสพสมโภช อีกทั้งกิจกรรมทางบุญ กับ ๙ บุญ ร่วมทำบุญพิธีเชิญพระพุทธมนต์ การหล่อเทียนพระประจำวันเกิดเป็นที่ระลึกนำกลับไป เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต  กิจกรรมการประกวดต้นเทียน และขบวนแห่เทียน  และที่สุดพิเศษกับโรงแรมที่พักทั่วเมืองโคราช จัดโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรม   ที่พัก และดาวน์โหลดใบสมัครประกวดภาพถ่าย ได้ที่ www.edukorat.com www.koratcity.net  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลฯ โทร. ๐ ๔๔๒๗ ๕๙๓๓, ๐ ๔๔๒๓ ๔๗๖๐, ๐ ๔๔๒๓ ๔๗๖๓  และทาง www.facebook.com/koratcandle    

“งานบุญที่ยิ่งใหญ่ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดนครราชสีมา ในปี ๒๕๕๖ ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ โดยเน้นองค์ประกอบของต้นเทียนที่จะส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นการแกะสลักหรือการหล่อต้นเทียน ที่บอกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ เรื่องพุทธศาสนา การเทิดพระเกียรติ และวัฒนธรรมประเพณีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา  ตลอดจนเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสบรรยากาศของการแห่เทียนพรรษาที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น และร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา อันจะเป็นสิริมงคลสูงยิ่งนัก” นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผอ.ททท.สนง.นครราชสีมา กล่าวทิ้งท้าย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ๒๑๐๒ - ๒๑๐๔  ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐  โทร. ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓, ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖  โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๗

แสดงผล 20 ครั้ง