ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ เชิญร่วมงาน “ประเพณีบายศรีสู่ขวัญผลไม้ลับแล” ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และร่วมต้อนรับศิลปินแห่งชาติสัญจรที่ลับแล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงาน  “ประเพณีบายศรีสู่ขวัญผลไม้ลับแล” และร่วมให้การต้อนรับศิลปินแห่งชาติสัญจร “เปิดเมืองหลับแห่งล้านนา สืบสานศิลป์เมืองลับแล” ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ลานอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จัดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ๒๕๕๖  ขึ้นในระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  เพื่อส่งเสริมสนุนให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ ได้รู้รักแผ่นดินไทย ภูมิใจถิ่นกำเนิด เรียนรู้สืบสานมรดกวัฒนธรรมจากศิลปินแห่งชาติ ต่อยอดภูมิปัญญาทางด้านศิลปะ  กิจกรรมของศิลปินแห่งชาติสัญจร ประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม “ศิลป์ กวี คีตา”     การเสวนาหัวข้อ “ตัว ตน คนศิลป์ คือศิลปินแห่งชาติ”   และมีการแบ่งกลุ่มย่อยค่ายวัฒนธรรมเยาวชนเข้าเรียนศิลปะ จำนวน ๓ ฐาน เพื่อเรียนรู้งานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ  ซึ่งศิลปินแห่งชาติที่ร่วมเดินทางประกอบด้วย สาขาทัศนศิลป์  ดร.กมล ทัศนาญชลี  ดร.ถวัลย์ ดัชนี นายธงชัย รักปทุม นายยรรยง โอฬาระชิน นายวรนันท์ ชัชวาลยทิพากร ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี  สาขาวรรณศิลป์ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  สาขาศิลปะการแสดง นายชาลี อินทรวิจิตร และนายชินกร ไกรลาศ

สำหรับในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะศิลปินแห่งชาติ จะสัญจรไปยังอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ตลอดทั้งวัน เพื่อ “เปิดเมืองหลับแห่งล้านนา สืบสานศิลป์เมืองลับแล”   โดยอำเภอลับแล ได้จัดให้มี “ประเพณีบายศรีสู่ขวัญผลไม้ลับแล”   ซึ่งจะมีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญผลไม้ลับแล   การชิม ช๊อป อาหารพื้นบ้านอำเภอลับแล และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกล้วย  การแข่งขันแรลลี่จักรยาน การจัดแสดงค้างบูยา  การจัดนิทรรศการภาพลับแล “มหัศจรรย์หมู่บ้านหลังเขา” ของกลุ่ม สห+ภาพ   มินิคอนเสิร์ต เปิดตัว MV เพลงลับแล และการฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์เบื้องต้น โดยมีช่างภาพกลุ่มสห+ภาพ ให้คำแนะนำ และให้ความรู้เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงาน “ประเพณีบายศรีสู่ขวัญผลไม้ลับแล” และร่วมให้การต้อนรับศิลปินแห่งชาติสัญจร  “เปิดเมืองหลับแห่งล้านนา สืบสานศิลป์เมืองลับแล”  ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ลานอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๓ ๑๔๓๙  หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 12 ครั้ง