ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ เชิญชวนผู้ที่สนใจประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์เข้ารับการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ ๙ ของมหาวิทยาลัยสยาม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์นำเที่ยว เข้ารับการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ ๙ ของมหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน – ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ภาควิชาการโรงแรม และการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ได้เปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ ๙ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ให้มีความรู้ ความสามารถในด้านภาษา เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมีคุณภาพ และจริยธรรมที่จะเป็นทูตทางวัฒนธรรมของประเทศได้ 

โดยการอบรมดังกล่าวเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ห้องทัวร์จำลอง อาคาร ๕ ห้อง ๒๐๑ มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ ๓๘ ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 

ปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ มีการขยายตัวขึ้นมาก แต่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมัคคุเทศก์ที่จะปฎิบัติงานในท้องถิ่น  ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจที่จะประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์นำเที่ยว เข้ารับการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤมลหรือคุณมุกดา มหาวิทยาลัยสยาม  อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๑ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๗ ๐๐๖๘ ต่อ ๕๒๑๑, ๕๓๗๖ ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์

 

 

แสดงผล 97 ครั้ง