ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ผอ.สนง.ททท. และตัวแทนขาย 18 เมืองใหญ่โซนเอเชียและรัสเซีย เข้าร่วมประชุมนำร่อง รับดีเดย์เปิดขาย “Elite Card” มิถุนายนนี้ ตั้งเป้าสมาชิกบัตรชาวจีนกว่า 300 ราย

ผู้ว่าการ ททท. ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (ทีพีซี) ขอความร่วมมือ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.ในต่างประเทศ และตัวแทนการตลาด 18 สำนักงาน จาก 12 ประเทศ เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ เงื่อนไข เครื่องมือทางการตลาด และการขายบัตรสมาชิก “ไทยแลนด์ อีลิทคาร์ด” เตรียมความพร้อมเป็นตัวแทนขายในเดือนมิถุนายนนี้

ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ดำเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของประเทศ  โดยมีสำนักงานสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อดำเนินการทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเป้าหมาย 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนการขายดังกล่าว ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้  นายสุรพล  เศวตรเศรนี  ผู้ว่าการ ททท. ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด   (ทีพีซี) จึงได้ขอความร่วมมือไปยัง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสาขาต่างประเทศ และตัวแทนการตลาด ประจำประเทศในภูมิภาคเอเชียและ รัสเซีย รวม 18 สำนักงาน จาก 12 ประเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ เงื่อนไข เครื่องมือทางการตลาด และการขายบัตรสมาชิก “ไทยแลนด์ อีลิทคาร์ด”

โดยเชิญ ททท. สำนักงานเอเชียและรัสเซียเป็นกลุ่มแรก  เนื่องจากนักท่องเที่ยวในตลาดดังกล่าวเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ โดยประเทศจีน อินเดีย รัสเซีย ถือเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐีใหม่ (New Rich) โดยเฉพาะตลาดจีน ซึ่ง ทีพีซี  ได้ตั้งเป้ายอดขายในปีนี้ไว้กว่า 300 ราย ขณะเดียวกันในอนาคตที่ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) จะมีบทบาทและมีธุรกรรมระหว่างกันสูงขึ้น ก็ย่อมมีความต้องการการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้า – ออก ประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งตามแผนธุรกิจ ทีพีซี ได้กำหนดให้ตลาดจีน (จีน ฮ่องกง และไต้หวัน) อินเดีย รัสเซีย และกลุ่มประเทศ CIS (กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช 12 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต) เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการทำการตลาด ปี 2556 – 2557  ทั้งนี้  ทีพีซี ได้ตั้งเป้าหมายสมาชิกไทยแลนด์ อีลิทคาร์ด 1,300 ราย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันเริ่มทำการตลาดและจำหน่ายบัตร (ประมาณ 650 ราย ภายในปี 2556)

สำหรับกลุ่มที่ ททท. จะเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นลำดับต่อไป คือ ผู้อำนวยการ สนง.ททท. และตัวแทนการตลาด ในภูมิภาคยุโรป แอฟริกาและตะวันออกกลาง รวมถึงอเมริกา  โดยในช่วงเริ่มต้นการเปิดขายบัตรสมาชิกใหม่ ททท. สำนักงานสาขาต่างประเทศ 27 แห่ง จะทำหน้าที่เป็น sale agent และ marketing  หลังจากนี้ TPC จะคัดสรรและแต่งตั้ง sale agent ขึ้นมาทำหน้าที่ขายบัตรสมาชิก ซึ่งอยู่ระหว่างการกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของ sale agent

นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ในฐานะกรรมการและรักษาการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด  ได้เปิดเผยว่า  ทีพีซี ได้ปรับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการขายบัตรสมาชิกไทยแลนด์ อีลิทคาร์ด รวมถึงเครื่องมือการขายและการตลาด ให้สามารถรองรับกับแผนธุรกิจตามที่ ครม. เห็นชอบ        

ทั้งนี้ สมาชิกบัตรไทยแลนด์ อีลิทคาร์ดแพ็คเกจใหม่ จะมีสมาชิกภาพ 20 ปี  ค่าธรรมเนียมสมาชิก 2,000,000 บาท   ค่าธรรมเนียมรายปี 20,000 บาท   ได้สิทธิ์วีซ่าแบบมัลติเพิล วีซ่า (Multiple Visa) สามารถเดินทางเข้า - ออกได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง อายุ 5 ปี   พำนักได้คราวละ 1 ปี  สามารถใช้บริการกอล์ฟและสปาในระดับ 5 ดาว ปีละ 24 ครั้ง  มีเจ้าหน้าที่ EPA (Elite Personal Assistant) อำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ต ผ่านช่องทางด่วนพิเศษ (Fast Track) พร้อมรถรับ - ส่ง (BMW series 7) และบริการ Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง   และมีเจ้าหน้าที่ EPL (Elite Personal L) หรือมีหนังสือประสานงาน คอยอำนวยความสะดวกในการติดต่อทำธุรกรรมกับภาครัฐ 

โดยคุณสมบัติและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกบัตร จะต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้าม (Black List) และถือหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (มี 2 สัญชาติ หรือได้รับ Permanent Residence ได้)

แสดงผล 5 ครั้ง