ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ ยกบ้านเก่าเมืองแพร่ และกาดหมั้วเมืองน่านไปโชว์ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย” ในระหว่างวันที่ ๕ – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖       ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยภายในงานดังกล่าวจะมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสาขาต่างๆ ในฐานะผู้ขายสินค้า และบริการเข้าร่วมงาน อาทิ โรงแรม รีสอร์ท บริษัทนำเที่ยว สายการบิน สถานประกอบการทั่วประเทศ ฯลฯ และมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเพื่อพบปะ และซื้อสินค้าบริการจากผู้ประกอบการตลอดทั้งงาน

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า งาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย” ปี ๒๕๕๖ กำหนดจัดในระหว่างวันที่ ๕ – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ – ๓   ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย การส่งเสริมให้คนไทยให้เกิดเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยกลุ่มเป้าหมายของการจัดงาน คือ นักท่องเที่ยวทั่วไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา เยาวชน และนิสิต นักศึกษา

เทศกาลเที่ยวเมืองไทยในครั้งนี้ ททท.สำนักงานแพร่ ได้ยกบ้านเก่าเมืองแพร่ และกาดหมั้วเมืองน่านไปร่วมโชว์ในงานด้วย โดยได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดตกแต่งบูธเป็นบ้านเก่าเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการของจังหวัดแพร่ โดยมีการสาธิตวิธีการผลิตผ้าหม้อห้อมแบบย้อมสีธรรมชาติ และการสาธิตการทอผ้าตีนจก นอกจากนั้นแล้ว ททท.สำนักงานแพร่ ยังได้ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน จัดกิจกรรม “กาดหมั้วครัวน่าน” ในบริเวณถนนคนเดินภาคเหนือ โดยมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในจังหวัดน่าน เข้าร่วม ออกร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก และอาหารมากมาย จำนวน ๒๘ ร้าน อาทิ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เครื่องเงิน ผ้าพื้นเมือง ฯลฯ พร้อมมีการแสดงดนตรีพื้นเมือง

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย” ในระหว่างวันที่ ๕ – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

 

แสดงผล 29 ครั้ง