ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

๑๙๘ ปี นครเขื่อนขันธ์รุ่งโรจน์

ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร และเทศบาลเมืองพระประแดง ร่วมจัดงานเฉลิมฉลอง ๑๙๘ ปี แห่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นางปานจิตร สันทัดกลการ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวว่างานเฉลิมฉลอง ๑๙๘ ปี แห่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ภาครัฐ เอกชนและประชาชนชาวพระประแดงได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสืบสานประวัติศาสตร์การสร้างเมืองพระประแดงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอันยาวนาน เพื่อให้ลูกหลานชาวพระประแดงได้รำลึกถึงบ้านเมือง และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เมืองพระประแดงหรือเมืองนครเขื่อนขันธ์สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตรงกับวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๓๕๘ เมื่อสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ได้ย้ายครอบครัวชาวมอญสามโคกปทุมธานีและพวกเจ้าพระยามหาโยธาลงมาที่เมืองนครเขื่อนขันธ์และแต่งตั้งให้ “สมิงทอมา” บุตรพระยา “เจ่ง” เป็นผู้รักษาเมือง  และสร้างศาลหลักเมืองประดิษฐานพระพิฆเนศวร ซึ่งปัจจุบันองค์พระพิฆเนศวรนี้เป็นองค์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันธ์ ดังนั้นพี่น้องประชาชนชาวพระประแดงจึงกำหนดให้ทุกวันที่ ๒ มิถุนายน  ของทุกปีเป็นวันสำคัญของการก่อตั้งเมืองนครเขื่อนขันธ์และศาลประจำเมืองนครเขื่อนขันธ์เจ้าพ่อหลักเมืองพระพิฆเนศวร

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมฉลองเมืองนครเขื่อนขันธ์ ๑๙๘ ปีแห่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์  ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๙๙๓ หรือเทศบาลเมืองพระประแดง กองการศึกษา โทรศัพท์  ๐ ๒๔๖๓ ๔๘๔๑ หรือ www.prapadaeng.org

 

 

 

 

แสดงผล 23 ครั้ง