ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ธานีผ้าหมี่ขิด

เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัด “อุดรธานี” เมืองที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยอารยธรรมยาวนานกว่า ๕,๐๐๐ ปี ซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่น่าศึกษาและเยี่ยมชมความงดงาม  และหากจะกล่าวถึงของฝากหนึ่งในนั้นคงต้องมี “ผ้าหมี่ขิด” ที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาวจังหวัดอุดรธานี

บ้านนาข่า ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ทางทิศเหนือของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัด ๑๖ กิโลเมตร ตามเส้นทางอุดรธานี – หนองคาย ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าหมี่ขิดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี  โดยบ้านนาข่าได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ และหมู่บ้าน OTOP ท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากมีกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ตามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านนาข่าและยังได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยเหมาะกับโอกาสในการใช้งานต่าง ๆ อย่างดีด้วย

 ในปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๕ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการทอผ้าหมี่ขิดยาวที่สุดในโลก โดยการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มชาวบ้าน จำนวน ๑๕๐ กลุ่ม ซึ่งผ้าผืนดังกล่าวมีความยาว ๑๑๙๙ เมตร ความกว้าง ๖๐ เซนติเมตร วัตถุประสงค์ของการทอ เพื่อประชาสัมพันธ์คำขวัญของจังหวัดอุดรธานี “ธานีผ้าหมี่ขิด”

นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มตลาดผ้านาข่า โทร.๐๘๕-๐๑๓๑๐๖๐, ๐๘๗-๒๓๐๐๓๐๐ เว็บไซด์ http://www.panakha.com หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานอุดรธานี โทร. ๐๔๒-๓๒๕๔๐๖-๗ ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

แสดงผล 14 ครั้ง