ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

โครงการนันทนาการนันทนานานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวานนี้ ( 22 พ.ค. 56 ) นายสมศักดิ์  เทพสุทิน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FISA) นายสุรพล  เศวตเศรณี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ นายเทพพิทักษ์  จันทร์สุเทพ นายกสมาคมนักฟุตบอลอาวุโสประเทศไทย ได้ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวโครงการนันทนาการนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว  ในระหว่างวันที่ 3 – 8 มิถุนายน 2556  ณ กรุงเทพมหานคร  โดยจัดกิจกรรมไว้ดังนี้  กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 8  โดยได้เชิญทีมชาติต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม ประกอบด้วย ทีมชาติอังกฤษ  ทีมชาติสก๊อตแลนด์ ทีมชาติออสเตรเลีย ทีมชาติอิหร่าน ทีมชาตินิวซีแลนด์ ทีมชาติสหรัฐอเมริกา ทีมชาติจีน(ไต้หวัน) และทีมชาติไทย  กิจกรรมการสอนทักษะฟุตบอลให้กับเยาวชนไทย โดยเชิญผู้แทนจากทีมชาติต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันมาร่วมการสอนเพื่อฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งนำสิ่งของมามอบให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม FOOTBALL FOR KIDS  ณ สนามศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)  กิจกรรมการนำชมแหล่งท่องเที่ยวสถานที่สำคัญ และศิลปวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าของประเทศไทย  กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ไทย กิจกรรมการแสดงศิลปะ  แม่ไม้มวยไทย และกิจกรรมนวดแผนไทย  เพื่อเป็นการแนะนำศิลปวัฒนธรรมไทย และแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น  ซึ่งโครงการนันทนาการนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยในภาพรวมตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกับกีฬา

โครงการนันทนาการนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว  ยังมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างเกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทย ตลอดจนส่งเสริมปลูกฝังค่านิยมที่ดีกับนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว  เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย  ด้านความปลอดภัย ด้านความมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต่อนักท่องเที่ยว  ด้านอาหาร ด้านบริการอย่างมีคุณภาพ  ด้านแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ด้านสุขภาพ ตลอดจนมีความพร้อมในการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 8 ในประเทศไทย และนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งนี้

 

 

แสดงผล 40 ครั้ง