ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานฮ่องกง จัดโครงการ Amazing Thailand Lanna Wedding Style

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฮ่องกง (ศูนย์กว่างโจว) ร่วมมือกับบริษัทนำเที่ยวในมณฑลกวางตุ้งและจังหวัดเชียงใหม่ กระตุ้นการขายแพกเกจฮันนีมูนและคู่แต่งงาน เดินทางมาจัดพิธีสมรสหมู่ แบบล้านนา ณ เชียงใหม่ ในต้นปีใหม่ไทย เพื่อเป็นสิริมงคล ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2556 มากกว่า 20 คู่ ณ บ้านสิงห์คำรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานนี้นักท่องเที่ยวในพื้นที่มณฑลกวางตุ้งให้ความสนใจในพิธีจัดงานแต่งงานแบบล้านนา ตามโครงการ Amazing Thailand Lanna Wedding Style มากกว่า 500 คน  และนักท่องเที่ยวในพื้นที่มณฑลกวางตุ้งกลุ่มดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเฉพาะ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ ททท. ในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวพื้นที่ดังกล่าวเดินทางมาท่องเที่ยวและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แบบยั่งยืนทางวัฒนธรรม และยังทำให้เกิดการมาส่วนร่วมกับท้องถิ่นอย่างจริงจัง ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวจากมณฑลกวางตุ้งมากกว่า 9 แสนคน จากนักท่องเที่ยวจีนมณฑลกวางตุ้งที่เดินทางออกท่องเที่ยวยังต่างประเทศปีละ 10 ล้านคน จากการสำรวจพบว่า ซึ่งหากแยกเป็นมณฑลแล้ว มณฑลกวางตุ้งมีนักท่องเที่ยวเดินทางออกเป็นอันดับ 1 ของประเทศจีน และปัจจุบันนักท่องเที่ยวในพื้นที่มณฑลกวางตุ้ง ยังมีการเดินทางออกท่องเที่ยวด้วยตนเอง FIT เป็นอย่างมาก 

แสดงผล 8 ครั้ง