ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.ขอเชิญเที่ยวอีสานสุขใจ อิ่มบุญกับวิถีแห่งศรัทธา “พระพุทธบาทเวินปลา” กลางลำน้ำโขงหนึ่งเดียวในโลก

จังหวัดนครพนม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเวินปลา กำหนดจัดงานประเพณี “นมัสการพระพุทธบาทเวินปลา” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2556 เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตที่ได้มาสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ รอยพระพุทธบาทกลางลำน้ำโขงแห่งเดียวในโลก

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวว่า พระพุทธบาทเวินปลา เป็นรอยพระพุทธบาทหนึ่งเดียวในโลกที่พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทบนโขดหินกลางลำน้ำโขงและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทย-ลาวให้ความเคารพนับถือมาตั้งแต่ยุคโบราณและถูกบันทึกในตำนานพระอุรังคธาตุ กล่าวถึง พระบาทเวินปลาที่พระพุทธเจ้าอธิษฐานรอยพระบาทไว้ที่ก้อนหิน ดังเนื้อความว่า “แต่นั้นพระพุทธองค์จึงเสด็จไปสู่เมืองศรีโคตรบองเพียงที่อยู่แห่งพญาปลาตัวหนึ่ง พญาปลาตัวนั้นได้เห็นได้เห็นพระรัศมีของพระพุทธองค์จึงได้พาบริวารล่องไปตาม พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า พญาปลาตัวนี้จักมีอายุยืนตลอดถึงพระอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ลงมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้า จึงได้จักจุติจากชาติปลามาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วออกบวชเป็นภิกษุในสำนักพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น.. เมื่อพญาปลาตัวนั้นได้ยินพระพุทธพยากรณ์อันนี้ก็ชื่นชมยินดียิ่งนัก จึงมาคำนึงนึกแต่ในใจว่า อยากจะได้รอยพระบาทของพระศาสดาไว้เป็นที่สักการะ พระพุทธองค์ทรงทราบจึงทรงพระเมตตาอธิษฐานรอยพระบาทไว้ที่โหง่นหินในน้ำที่นั้น คนทั้งหลายจึงเรียกที่นั้นว่าพระบาทเวินปลามาเท่ากาลบัดนี้” (กรมศิลปากร.2537 : 41)

    รอยพระพุทธบาทบ้านเวินปลา ตั้งอยู่ที่บ้านเวินปลา ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน ปรากฎอยู่บนโขดหินเล็ก ๆ ในแม่น้ำโขง ที่บนฝั่งแม่น้ำห่างกันประมาณ100 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีเนินดินเล็ก ๆ ขนาดกว้างประมาณ 30 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร และสูงประมาณ 1 เมตร เรียกว่าดอนพระบาท โขดหินอันเป็นที่ตั้งรอยพระพุทธบาท อยู่ในแนวตั้งเอน มีความยาวประมาณ 2-10 เมตร สูงพ้นน้ำขึ้นมาประมาณ 2 เมตร ด้านบนโขดหินมีลักษณะคล้ายรอยเท้ามนุษย์อยู่สองรอย รอยบนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 55 เซนติเมตร ยาว 2.05 เมตร รอยล่างเป็นแผ่นแบบเรียบตรงกลางมีรูกลมหนึ่งรูมีนิ้วห้านิ้ว นิ้วโป้งอยู่ด้านล่าง จะปรากฏในช่วงหน้าแล้งและชัดที่สุดในเดือนเมษายนของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลเวินปลา จึงกำหนดจัดงาน “นมัสการพระพุทธบาทเวินปลา” เพื่อระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยให้มาสักการะบูชารอยพระพุทธบาทเวินปลาเพื่อเป็นสิริมงคล ในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2556 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเวินปลาและชาวบ้านได้ร่วมใจกันสร้างสะพานไม้ทอดยาวจากฝั่งไปกลางลำน้ำโขง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มากราบไว้บูชารอยพระพุทธบาทและชมวิวแม่น้ำโขงอย่างเต็มอิ่ม

การเดินทาง รอยพระพุทธบาทเวินปลา ตั้งอยู่ ณ วัดพระบาทเวินปลา ห่างจาก อ.เมืองนครพนม ประมาณ 15 กิโลเมตร โดยทางหลวง 212 (ท่าอุเทน-บ้านแพง) ตรงไปประมาณ 15 กิโลเมตร ผ่านโรงเรียนบ้านเวินพระบาท (ด้านซ้ายมือ) ตรงไปอีก 100 เมตร สังเกตทางเข้าวัดพระบาทเวินปลาอยู่ทางด้านขวา เลี้ยวตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าวัดพระบาทเวินปลา

หากออกจากวัดพระบาทเวินปลา เลี้ยวขวากลับเข้าสู่ทางหลวง 212 (ท่าอุเทน-บ้านแพง) ออกไปประมาณ  5  กิโลเมตร เลี้ยวขวาเพื่อวิ่งสู่ถนนริมโขง สามารถเข้าไปกราบสักการะพระบาง วัดไตรภูมิ และตรงไปอีกประมาณ 600 เมตร จะถึงวัดพระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำตัวผู้ที่เกิดวันศุกร์   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.นครพนม โทร 042-513490-1 เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. โทร 042 513 490-1 E-mail: tatphnom@tat.or.th  www.tatsanuk.blogspot.com

แสดงผล 21 ครั้ง