ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เชียงใหม่เตรียมพร้อมจัดงานสงกรานต์ “ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ๒๕๕๖”

ประเพณีสงกรานต์ หรือ เทศกาลขึ้นปีใหม่ของคนไทยนับเป็นเทศกาลที่ประชาชนคนไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่างรอคอย ที่จะเดินทางมาสัมผัส และร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเรียกประเพณีนี้ว่า “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่”สำหรับในปี ๒๕๕๖ นี้ จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานอย่างยิ่งใหญ่หลากหลายกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันเก่าแก่นี้ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายดังนี้

งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ จัดขึ้นในหลายจุดสำคัญทั่วเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ได้แก่ กิจกรรมสมโภชพระสิงห์ การจัดกาดหมั้ว การแสดงศิลปะพื้นบ้านงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดพันอ้น ถนนวัฒนธรรมคนเมืองและอาหารนานาชาติพิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ ๗๑๗ ปี ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ ๓ กษัตริย์ ขบวนแห่สักการะอนุสาวรีย์ ๓ กษัตริย์ ขบวนแห่แม่ญิงขี่รถถีบล้านนากางจ้อง  พิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ การประกวดเครื่องสักการะล้านนาหมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง การก่อเจดีย์ทราย ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ขบวนแห่พระพุทธรูป การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์ และศิลปพื้นบ้านล้านนา ขบวนแห่ไม้ค้ำสะหลี และกิจกรรมขนทรายเข้าวัด ขบวนแห่เครื่องสักการะพ่อเมืองเชียงใหม่  พิธีสักการะดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครเชียงใหม่ โทรศัพท์๐ ๕๓๒๕๙๑๖๖ (ฝ่ายประเพณี)

งานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์อุษาคเนย์ ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีขบวนแห่สงกรานต์อุษาคเนย์ ประกอบด้วยขบวนแห่สงกรานต์ของไทย  เมียนม่าร์ ลาว กัมพูชา และจีน (ยูนนาน) ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ไปยังสวนสาธารณะหนองบวกหาด และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมทั้ง ๕ ชาติ การจำหน่ายอาหารพื้นเมืองในบรรยากาศกาดหมั้วคัวแลง การแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องร่วมสมัย การแสดงสะล้อ ซอ ซึง การสรงน้ำพระและก่อเจดีย์ทราย และการรณรงค์การเล่นน้ำอย่างสร้างสรรค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่  โทรศัพท์๐ ๕๓๒๗๖๑๔๐-๒

งานสืบฮีตสานฮอย ปี๋ใหม่มือง จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๖  ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ๓ กษัตริย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเชียงใหม่ โดยมีพิธีเปิดช่วงเช้า วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ มีการแสดงฟ้อนพื้นเมืองโดยช่างฟ้อน ๒๐๐ คน  ขบวนกลองสะบัดชัย ๒๒๐ คน การแสดงฟ้อนเจิง สะล้อ ซอ ซึง การประกวดตุง เครื่องสักการะล้านนา นอกจากนี้มีการจัดซุ้มนิทรรศการภาพถ่ายประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนาในอดีต ซุ้มสาธิตตุงต่างๆ การสาธิตการทำเครื่องสักการะ  การสาธิตทำอาหารพื้นเมือง และขนมพื้นบ้าน การสาธิตการเล่นน้ำสงกรานต์ในอดีต และการแสดงศิลปวัฒนธรรมตลอด ๓ วัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมเชียงใหม่โทรศัพท์๐ ๕๓๑๑๒๕๙๕-๖

งานปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดโดย อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ  อุทยานหลวงราชพฤกษ์นักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของกล้วยไม้ไทยหลายชนิด เช่น เอื้องผึ้ง เอื้องคำ เอื้องเก๊ากิ่ว และกล้วยไม้ไทยชนิดต่างๆ นอกจากนี้ มีการสาธิตการทำอาหารพื้นเมือง การสรงน้ำพระพุทธรูป  การก่อเจดีย์ทราย การผูกข้อมือจากผู้สูงอายุ กาดหมั้วคัวฮอม ชุ่มฉ่ำกับอุโมงค์น้ำ สาธิตการละเล่นประเพณีสงกรานต์แบบล้านนาของไทย และกิจกรรมแบบล้านนาอีกมากมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑๔๑๑๐-๕

ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง   เจียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของชาวเชียงใหม่ให้สืบทอดตลอดไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๗๖๑๔๐-๓

แสดงผล 54 ครั้ง