ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานประเพณีสงกรานต์ และงานแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา อ.นาแห้ว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานเลย  ขอเชิญนักท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมที่เปี่ยมล้นด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าของชุมชนชาวบ้านแสงภา ด้วยการร่วม “งานประเพณีสงกรานต์และงานแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา อ.นาแห้ว” หนึ่งเดียวในประเทศไทย  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๔-๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา  ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

นางสาวยุพา  ปานรอด ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย กล่าวว่า การแห่ต้นดอกไม้ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า  ๔๐๐ ปี  โดยมีความเชื่อว่าการทำต้นดอกไม้มาเป็นพุทธบูชาในวันสงกรานต์ จะถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความศรัทธา และความสามัคคีของชาวชุมชน ต้นดอกไม้ของตำบลแสงภา  จะมีลักษณะโดดเด่นกว่าทุกวัด คือ มีขนาดใหญ่และสูง  ซึ่งชาวบ้านต้องช่วยกันทำให้เสร็จภายในวันเดียว  อุปกรณ์ที่ใช้ยึดติดกันจะมาจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมด และตกแต่งด้วยดอกไม้ที่มีในท้องถิ่น โดยจะเริ่มแห่ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๖ เมษายน ติดต่อกัน และมีการแห่ต้นดอกไม้ในวันพระตลอดเดือนเมษายน ในช่วงเวลา   ๑ ทุ่ม ถึง ๓ ทุ่ม โดยแห่รอบพระอุโบสถสามรอบ รอบที่ ๑ บูชาพระพุทธ  รอบที่ ๒ บูชาพระธรรม และรอบที่ ๓ บูชาพระสงฆ์  การแห่นั้นผู้ที่หามต้นดอกไม้ เวลาแห่ต้องโยกประกอบจังหวะให้ต้นไม้หมุนซ้าย ขวา ตามจังหวะเสียงกลอง ฆ้อง ฉิ่ง ฉาบ ที่บรรเลง ซึ่งท่านจะได้เห็นภาพที่สวยงามของแสงเทียนภายในต้นดอกไม้ที่มีชีวิตชีวาไปกับลีลาจังหวะในการโยกนั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   กำนันตำบลแสงภา โทร. ๐๘ ๔๗๘๙ ๓๑๖๒    อบต.แสงภา โทร.  ๐ ๔๒๐๗ ๙๔๗๙   และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเลย   โทร.  ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/ ๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei/ Twitter: @tatloei

แสดงผล 35 ครั้ง