ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.เชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน ITB 2013 หวังกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไทยต่อเนื่อง ในตลาดนักท่องเที่ยวยุโรป

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยจำนวน 108 ราย เข้าร่วมงาน International Tourism Borse (ITB) 2013 ครั้งที่ 48 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2556 ณ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยในวันที่ 6 – 8 มีนาคม จะเปิดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว (Trade Day) และวันที่ 9 - 10 มีนาคม เปิดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป (Trade and Public Day)

งาน ITB หรือ International Tourism Borse เป็นงานมหกรรมทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2509 ลักษณะการจัดงานมุ่งเน้นกิจกรรมด้านการส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว การเจรจาธุรกิจ กิจกรรมเชิงวิชาการ อาทิ ทิศทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความคืบหน้าด้านเทคโนโลยีในการดำเนินกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวที่สำคัญ ฯลฯ โดยในแต่ละปีมีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 180 ประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ กอปรกับนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน มีพฤติกรรมเดินทางออกนอกประเทศเพื่อการท่องเที่ยวมีมากถึงร้อยละ 80 จากจำนวนประชากรกว่า 80 ล้านคน ตลาดนักท่องเที่ยวเยอรมันจึงนับว่าเป็นตลาดใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากนานาประเทศ

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยถึงการเข้าร่วมงาน ITB ในปีนี้เป็นครั้งที่ 39 โดยได้จัดสรรพื้นที่ในส่วนของประเทศไทย (Thailand Stand) อยู่ในโซนเอเชีย ขนาด 540 ตารางเมตร มีการออกแบบคูหาและตกแต่งให้มีความทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ไทยไว้ โดยจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมหลักๆ อาทิ การจัดโต๊ะเจรจาทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ การนำเสนอการดำเนินการตลาดท่องเที่ยวผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต อาทิ Amazing Thailand Application บน Smart phone การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.thailandsuperquality.com ซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนเมษายนนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อบริการทางด้านท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ แพ็คเกจท่องเที่ยว กอล์ฟ สปา โรงแรมที่พัก เป็นต้น ขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานอื่นของประเทศไทยร่วมอยู่ด้วย คือ ศิลป์แผ่นดิน ร่วมออกบูธเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมศิลปะด้านหัตถศิลป์ที่สืบทอดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษซึ่งได้รับการอนุรักษ์และสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยที่งดงาม ให้ชาวต่างประเทศได้รับรู้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ พื้นที่ของ Thailand Stand ยังได้ประดับตกแต่งรูปภาพสวยงามเพื่อนำเสนอสินค้าที่หลากหลายภายใต้แคมเปญ “Amazing Thailand Always Amazes You” เพื่อตอกย้ำว่าประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายน่าตื่นตาตื่นใจ ทั้งนี้ ยังมีเคาน์เตอร์ให้ข้อมูลและข่าวสารแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้แก่ผู้สนใจทั่วไป  

ภายในงาน ททท. ยังจัดกิจกรรมสาธิตสปาไทย โดย ระรินจินดาสปา ซึ่งได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards มาจัดแสดงเพื่อดึงดูดผู้ซื้อและผู้เข้าชมงานมายังคูหาประเทศไทย ซึ่งเป็นสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดยุโรป ในโอกาสนี้ ททท. ได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเข้าร่วมงาน เพื่อเยี่ยมชมคูหาประเทศไทยและประทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ พร้อมทรงประทานรางวัล Green Awards ให้แก่บริษัทนำเที่ยว และสื่อมวลชนต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรของไทยในตลาดเยอรมันที่มีบทบาทในการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมจำนวน 4 รางวัล ณ คูหาประเทศไทย นอกจากนี้ ททท. ยังเป็นเจ้าภาพงาน Networking lunch ซึ่งเป็นเวทีสำหรับประชาสัมพันธ์และนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนต่างประเทศได้รับทราบโดย ผู้ว่าการ ททท. ให้เกียรติเป็นผู้นำเสนอ

นอกจากเข้าร่วมงาน ITB 2013 เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีแล้ว ในปีนี้ ททท. ยังเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว คืองาน Post ITB Road Show ในสหราชอาณาจักรและประเทศเครือจักรภพ ได้แก่ กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ เมืองแมนเชสเตอร์ และ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เพื่อเป็นการขยายพื้นที่ทางการตลาดใหม่ๆ จากสถิติในปี 2555 นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งสิ้น 681,566 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.08 มีการใช้จ่ายวันละ 3,520 บาท/คน/วัน ระยะพำนักเฉลี่ย  17 วัน จุดแข็งสำคัญของประเทศไทยที่ยังคงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเยอรมันเลือกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย คือ แหล่งท่องเที่ยวหลักซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดโดยเฉพาะประเภทหาดทรายชายทะเลของประเทศไทย ที่มีความได้เปรียบโดยจุดหมายปลายทางได้แก่ ภูเก็ต สมุย พังงา กระบี่ ตรัง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่รองรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่หลากหลายตามความต้องการ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ ททท. ผลักดันนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพให้มาเที่ยวประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวคิดส่งเสริมการท่องเที่ยว Thailand Go Green ของ ททท. ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี 

แสดงผล 12 ครั้ง