ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

อาบน้ำแร่ แลระนอง 22-30 มีนาคม 2556 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศเมืองระนอง อ.เมือง จ.ระนอง

จังหวัดระนอง  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง  เทศบาลเมืองระนอง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานชุมพร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดระนอง ร่วมกันจัดงาน”อาบน้ำแร่  แลระนอง” ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 22-30 มีนาคม 2556  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองจังหวัดระนอง เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง สร้างความรับรู้ด้านศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจังหวัดระนอง เช่น ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เช่น น้ำแร่ร้อนธรรมชาติที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด  มีประโยชน์ต่อร่างกายในแง่ของการบำบัดรักษาสุขภาพ การเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส  ชายหาด หาดทราย  หมู่เกาะฝั่งทะเลอันดามัน  และประเพณีวัฒนธรรมของชาวระนอง กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานอาทิ นิทรรศการให้ความรู้ด้านน้ำแร่  นิทรรศการนวดแผนไทย  กิจกรรมวิถีชุมชนของชาวระนอง  การแสดง แสง สี เสียง  ฯลฯ

นายอุทัย วรมาศกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร กล่าวว่าจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีมนต์เสน่ห์สำหรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ  สปาน้ำแร่ที่มีคุณภาพระดับโลกทั้งบ่อน้ำร้อน ณ สวนสาธารณะรักษะวาริน และ บ่อน้ำร้อนพรรั้ง , แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) ศึกษาความเป็นมาของเจ้าเมืองระนอง ณ จวนเจ้าเมืองระนอง  เกาะช้างและเกาะพยาม  ความงดงามและเงียบสงบเปรียบดังสรรค์ที่ซ่อนเร้นแห่งทะเลอันดามัน นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอีกมายไม่ว่าจะเป็น โฮมสเตย์ชุนชนมุสลิมบ้านม่วงกลวง อ. กะเปอร์ และอีกมากมายที่อยากจะเชิญนักท่องเที่ยวมาเยือนสักครั้ง  การจัดงาน อาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2556 ในครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนการเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวมาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของจังหวัดระนองเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่า “เมืองเล็กในป่าใหญ่” หรือ “เมืองฝนแปดแดดสี่” อย่างแท้จริง

แสดงผล 25 ครั้ง