ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญร่วมงาน “ผ่อดอกชมพูภูคาบาน สืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ เชิญร่วมงาน “ผ่อดอกชมพูภูคาบาน สืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ” ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า สมาคมไตลื้อแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดน่าน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดงาน “ผ่อดอกชมพูภูคาบาน สืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ” ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งอำเภอปัวเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไตลื้อ และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปัว ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากทายาทเชื่อสายราชวงศ์เชียงรุ้งจากแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เจ้าหม่อมตาลคำ รอดเจริญ และคณะ ได้ให้เกียรติร่วมงาน และร่วมเวทีเสวนา

กิจกรรมภายในงาน ชมเวทีเสวนาสร้างจิตสำนึก ย้อนรอยอดีตฮีตฮอยไตลื้อ ชมขบวนแห่ของชาวไตลื้อ ชมการแสดงของไตลื้อต่างจังหวัด ต่างอำเภอ การแสดงตีกลองปูจา ฟ้อนไต การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ไตลื้อของนักเรียน การประกวดหนูน้อยไตลื้อ และการประกวดแม่เฮินไตลื้อ

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน “ผ่อดอกชมพูภูคาบาน สืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ” ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอปัว โทร. ๐ ๕๔๗๙ ๑๔๙๓ หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทร. ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 28 ครั้ง