ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ร่วมกับ มช. จัดงานแถลงข่าว ละครหุ่นตระการตาอาเซียน ASEAN Enchanting Puppets 2013

มื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าว ละครหุ่นตระการตาอาเซียน ASEAN Enchanting Puppets 2013 ณ พิพิธภัณฑ์ เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณวิวัฒน์ชัย บุญภักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในปี 2558 ที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร และนักศึกษา การจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ในกลุ่มประเทศอาเซียน และนับเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน “ละครหุ่นตระการตาอาเซียน ASEAN Enchanting Puppets2013” ขึ้น โดยการดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และได้รับเกียรติจากคณะละครหุ่นจากหลากหลายประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และสิงคโปร์ มาร่วมการสืบสานและเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งอารยธรรม และเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันในการเตรียมตัวที่จะเปิดประตูสู่อาเซียนในปี 2558 โดยผ่านทางศิลปวัฒนธรรมการแสดงประเภทละครหุ่นอันมีความเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกันมาแต่เก่าก่อน ศิลปะละครหุ่น คงความมีเสน่ห์ และอัตลักษณ์เฉพาะของหุ่นละคร ในความเหมือนและความต่างของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนที่นับว่ามหัศจรรย์ตระการตาหาชมได้ยากยิ่ง

ด้านนายวิวัฒน์ชัย บุญภักดิ์ กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักในเรื่องกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยในครั้งนี้ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน ละครหุ่นตระการตาอาเซียน ASEAN Enchanting Puppets2013 นี้ขึ้น เพื่อร่วมสืบสานศิลปะละครหุ่น และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนบ้านประเทศอาเซียนโดยผ่านละครหุ่น ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของแต่ละชาติที่หาชมดูได้อยาก งานดังกล่าวจะกำหนดจัดขึ้นโดยพิธีเปิดจะมีในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00 น.-21.00 น. และ กิจกรรมการแสดงการเชิดละครหุ่น การสาธิตการประดิษฐ์ละครหุ่น  และการเสวนาเกี่ยวกับละครหุ่น ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00-21.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และโรงละครหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้มีคณะละครหุ่นจาก 9 ประเทศเข้าร่วมงาน ละครหุ่นตระการตาอาเซียน ASEAN Enchanting Puppets 2013 ได้แก่ ไทย ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะมีนิทรรศการและการสาธิตการประดิษฐ์หุ่นละคร การเสวนาและสาธิตเทคนิคการเชิดหุ่นละคร อาทิ หุ่นกระบอก หุ่นน้ำเวียดนาม หนังตะลุง หนังใหญ่ หุ่นสายพม่า หุ่นสายเสมา หุ่นเงาพระจันทร์พเนจร หุ่นชนเผ่าจากคณะละครหุ่นเชียงใหม่ฮอบบีฮัท และการแสดงละครหุ่นตระการตาอาเซียนจากหลากหลายประเทศ โดยเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 053-943625 หรือ http://art-culture.cmu.ac.th

แสดงผล 17 ครั้ง