ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญร่วมงาน “เทศกาลกตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2556”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน  “เทศกาลกตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2556” ระหว่างวันที่ 21- 27 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งในปีนี้จังหวัดปัตตานี โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับ มูลนิธิเทพปูชนียสถาน เทศบาลเมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ททท.สำนักงานนราธิวาส และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้กำหนดจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ตระการตากว่าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม สร้างสีสันและคืนชีวิตชีวาให้แก่จังหวัดปัตตานี อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดปัตตานีสู่สายตาบุคคลภายนอก ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  มากมาย อาทิ

 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง และบริเวณชุมชนชาวจีน ถ.อาเนาะรู
       Ü การแสดงรำวงย้อนยุค  
       Ü การแสดงมหรสพ อุปรากรจีน (งิ้ว) และมโนราห์ เพื่อสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง และตำบลอาเนาะรู-จะบังติกอ-สะบารัง อ.เมือง                          
       Ü พิธีหามเกี้ยวมหามงคล และหามองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวในเกี้ยวใหญ่ที่สุดในประเทศ
       Ü สนุกสนานกับกิจกรรมการแข่งขันจักรยานแรลลี่ท่องเที่ยว 3 วัฒนธรรม
       Ü การประกวดร้องเพลงสุนทราภิรมย์ (รุ่นประชาชน)
       Ü พิธีเปิดงาน “เทศกาลกตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2556

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง      
      Ü ชมการแห่พระลงน้ำ-ลุยไฟ
      Ü การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง (รุ่นเยาวชน)

วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง
      Ü การประกวดยุวดิเกร์ฮูลู (รุ่นยุวชน อายุไม่เกิน 12 ปี)
      Ü การแข่งขันเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยชิงแชมป์ ไทย-มาเลเซีย โดยแบ่งการแข่งขัน         
          ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ (1) การแข่งขันเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย (2) การแข่งขันเชิดสิงโตลีลา

วันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง     
       Ü การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองโบราณ 3 วัฒนธรรม และสินค้า OTOP ชายแดนใต้

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง
       Ü พิธีปิดงาน “เทศกาลกตัญญูคู่ฟ้า มหาเสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2556

นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการภาพถ่าย “ปัตตานียิ้ม” และการประกวดภาพเทิดไท้มหาราชา มหาราชินี   ททท. สำนักงานนราธิวาส จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมชมงานได้ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ททท. สำนักงานนราธิวาส โทร. 0 7352 2411 ศาลเจ้าเล่งจูเกียง โทร. 0 7333 2851 และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดปัตตานี โทร. 073-460 115

แสดงผล 7 ครั้ง