ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

๗ อะเมซิ่ง อิน บ้านเชียง

“แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม” เป็นคำกล่าวที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจังหวัดอุดรธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาค้นคว้า และศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วยสถานที่ปฏิบัติธรรมของเกจิอาจารย์ผู้แสวงหาความหลุดพ้นแห่งความทุกข์ที่น่าเลื่อมใส เมื่อกล่าวถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐานของประชาชนที่สำคัญนั้น “มรดกโลกบ้านเชียง” ถือเป็นแหล่งค้นคว้าที่สามารถย้อยกลับไปดูความเป็นมาและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชาติพันธุ์มนุษย์ที่ควรแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ยิ่งนัก

งานมรดกโลกบ้านเชียง ปี ๒๕๕๖ มีกำหนดจัดในช่วงวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งในปีนี้ ททท.อุดรธานี ได้จัดเสริมขึ้นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะสร้างองค์ความรั้ที่ยังยืนและสามารถสัมผัสถึงความเป็นมาของบ้านเชียงได้ดีคือกิจกรรม “๗ อะเมซิ่ง อิน บ้านเชียง” โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับพาสปอร์ตหนึ่งใบ เพื่อค้นหา ๗ สิ่งมหัศจรรย์ในบ้านเชียงโดยจะต้องสะสมตราประทับจำนวน ๗ สถานที่ตามที่กำหนดไว้ในพาสปอร์ตให้ครบถ้วน จากนั้นสามารถนำมาแลกของรางวัลจากททท.อุดรธานี

นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานอุดรธานี กล่าวว่าในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและอารยธรรมที่สำคัญของเมืองมรดกโลกบ้านเชียงแล้วยังได้รับของรางวัลเป็นที่ระลึกด้วย นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังถือเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนในครอบครัว หมู่เพื่อน ซึ่งจะช่วยกันค้นหา ๗ สิ่งมหัศจรรย์บ้านเชียงให้ครบ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความสัมพันธ์ที่ดี ได้ความรู้และของรางวัลกลับบ้าน ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานอุดรธานี โทร. ๐๔๒-๓๒๕๔๐๖-๗  ,เทศบาลตำบลบ้านเชียง โทร. ๐๔๒-๒๓๕๐๐๑,๐๔๒-๒๓๕๒๑๕ ,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง โทร. ๐๔๒-๒๐๘๓๔๐-๔๑

แสดงผล 7 ครั้ง