ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

วิวาห์ล้านบัว ยลบัวล้านดอก

ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ดอกบัวแดงในหนองหาน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีจำนวนมากมายมหาศาลจะพร้อมใจกันผลิบานขึ้นมา  โดยจะมีปริมาณมากที่สุดในเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์  ดอกบัวส่วนใหญ่จะบานในช่วงเช้าตรู่ถึงเที่ยงและภาพที่นักท่องเที่ยวมองเห็นก็คือภาพดอกบัวแดงที่ผลิบานสะพรั่งเต็มไปทั้งท้องน้ำสุดลูกหูลูกตางดงามอย่างหาที่เปรียบมิได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดอุดรธานี สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี     หอการค้าจังหวัดอุดรธานีและศูนย์การค้ายูดีทาวน์ จึงร่วมกันจัดงาน “วิวาห์ล้านบัว ยลบัวล้านดอก” ขึ้น ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ทะเลบัวแดง อำเภอกุมภวาปีและศูนย์การค้ายูดีทาวน์จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมในครั้งนี้คู่รักที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จะมีค่าลงทะเบียนคู่ละ ๔,๙๙๙ บาท เป็นค่าแต่งหน้า-ทำผม-คู่รัก-คู่วิวาห์ ที่พักโรงแรม ๑ คืน อาหาร ๓ มื้อ รถตู้รับ-ส่งจากโรงแรมไปทะเลบัวแดง เรือรับ-ส่ง พิธีที่ทะเลบัวแดง นั่งสามล้อแห่ชมเมืองเพื่อไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองอุดรธานี  ๖ จุด ต่อด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ งานเลี้ยงฉลอง  พร้อมด้วยเกียรติบัตร “ผูกพัน.....สัญญารักมั่น”และภาพถ่าย ขนาด ๑๒ x ๑๘ นิ้วพร้อมกรอบหลุยส์ ๑ รูป

นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานอุดรธานี กล่าวว่า จากความสวยงามทางธรรมชาติและสีสันของดอกบัว  ประกอบกับอากาศที่เย็นสบายและบรรยากาศที่เป็นใจในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรัก ทะเลบัวแดงจึงมีศักยภาพที่จะเป็นสถานที่อีกหนึ่งแห่ง สำหรับคู่รักหรือคู่ Honeymoon   เลือกให้เป็นสถานที่ในการผูกพันธะแห่งความรัก  ซึ่งอาจจะเป็นการบอกรัก  การหมั้นหมายหรือการจัดงานแต่งงาน  หรือแม้แต่คู่ชีวิตที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาแล้วก็สามารถใช้สถานที่และโอกาสนี้เพื่อรำลึกถึงวันชื่นคืนสุขของบรรยากาศการแต่งงานที่ทะเลบัวแดงได้ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี โทร. ๐๔๒-๒๒๑๐๔๘,๐๘๙-๖๑๗๙๑๙๑

แสดงผล 25 ครั้ง