ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ชุมชนไทพวนชวนเที่ยวงาน “มรดกโลกบ้านเชียง ๒๕๕๖”

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์และที่สำคัญเป็นหนึ่งเดียวในพื้นที่อีสานตอนบน “มรดกโลกบ้านเชียง” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาสัมผัสกับความเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนไทพวน ที่มีความเป็นมายาวนานถึง ๕,๐๐๐ ปี โดยมีการขุดพบภาชนะดินเผาฝีมือระดับสูง เครื่องมือเครื่องใช้ทำด้วยโลหะ สิ่งของต่าง ๆ อีกมากมายที่บ่งบอกถึงอารยธรรมเก่าแก่ที่น่าศึกษาหาความรู้และรักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังต่อไป

งานมรดกโลกบ้านเชียง ปี ๒๕๕๖ มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น พิธีบวงสรวงบรรพบุรุษชาวบ้านเชียง, ขบวนแห่เทิดพระเกียรติ ๘๕ พรรษา มหาราชา,ขบวนแห่สามเหลี่ยมมรดกโลก, กิจกรรม ๗ อะเมซิ่งบ้านเชียง, การแสดงแสง เสียง ย้อนรอยอดีตไทพวนบ้านเชียง, ชมและเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์และของที่ระลึก รวมถึงการชมวิถีชีวิตชุมชนไทพวน การปั้นไห การเขียนสีลายไหบ้านเชียง การตีเหล็กโบราณและกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย

นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานอุดรธานี กล่าวว่าการจัดงาน “มรดกโลกบ้านเชียง” ในครั้งนี้ยังคงเน้นในเรื่องของสามเหลี่ยมมรดกโลกที่มีการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่รวมถึงการสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นใน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานอุดรธานี โทร. ๐๔๒-๓๒๕๔๐๖-๗  ,เทศบาลตำบลบ้านเชียง โทร. ๐๔๒-๒๓๕๐๐๑,๐๔๒-๒๓๕๒๑๕ ,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง โทร. ๐๔๒-๒๐๘๓๔๐-๔๑

แสดงผล 8 ครั้ง