ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ชูเวที ATF2013 บูมตลาดท่องเที่ยวอาเซียน พร้อมก้าวสู่ AEC

ททท. บูมตลาดท่องเที่ยวอาเซียนรับกระแสการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 นำทัพเอกชนไทยกว่า 117 หน่วยงานร่วมงาน ATF2013 ภายใต้แนวคิด “Amazing Thailand Always Amazes You” พร้อมอัพเดทสินค้าการท่องเที่ยวใหม่ให้ผู้ซื้อจาก 56 ประเทศทั่วโลก เตรียมพร้อมรับ AEC ที่กำลังมาถึง

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า  “ททท. ได้เข้าร่วมงาน  งาน ASEAN TOURISM FORUM : ATF เป็นประจำทุกปี ซึ่งในงาน ATF 2013 ปีนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17- 24 มกราคม 2556 ณ เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้ธีม “Hand in Hand ASEAN Conquering Our Future” มีผู้ประกอบการ (Seller) จากประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศเข้าร่วมงาน รวม 418 หน่วยงาน โดยผู้ประกอบการจากประเทศไทยมีจำนวนมากที่สุด คือ 117 หน่วยงาน แบ่งเป็น โรงแรม 107 ราย บริษัทนำเที่ยว 9 ราย และ ททท. และมีผู้ซื้อ (Buyer) จำนวน 442 ราย จาก 56 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ โดยมีผู้ซื้อจากทวีปยุโรปเข้าร่วมมากที่สุด รองลงมาเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เอเชียใต้ และอเมริกาตามลำดับ”

“สำหรับรูปแบบการจัดงานจะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1.การประชุมตามกรอบความร่วมมือของประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน ระหว่าง วันที่ 18-21 มกราคม 2556 และ 2.กิจกรรมส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว ASEAN Travex ระหว่าง วันที่ 20-24 มกราคม ซึ่งถือเป็นงานที่มีความสำคัญและมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยประเทศไทยได้มีการตกแต่งคูหาในรูปแบบศาลาไทยบนพื้นขนาด 36 ตารางเมตร ภายใต้แนวคิด “Amazing Thailand Always Amazes You” นอกจากนี้ ในวันที่ 23 มกราคม 2556 ททท. ยังได้จัด Thailand Media Briefing เพื่อสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวและอัพเดทสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ของประเทศไทยให้ผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกได้รับทราบอีกด้วย”  นายสุรพล กล่าวเพิ่มเติม

“งาน ATF 2013 ถือเป็นงานส่งเสริมการขาย (Trade) ทางการท่องเที่ยวที่สำคัญมาก เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวจะสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community) ในปี 2558 โดยตลาดอาเซียนถือเป็นตลาดหลักของไทย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวรวมกว่า 580 ล้านคน เฉพาะ 9 ประเทศสมาชิก (ไม่รวมไทย) มีนักท่องเที่ยวถึง 515 ล้านคน มีการเดินทางในภูมิภาคอาเซียนกว่า 40% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด หรือจำนวนกว่า 206 ล้านคน ขณะที่องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) คาดการณ์การเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวว่าในปี 2563 (ค.ศ.2020) จะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกจำนวน 1.6 พันล้านคน จากจำนวนดังกล่าวจะเดินทางเข้าในเอเชียแปซิฟิกราว 400 ล้านคน และอาเซียน 160 - 200 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 (ค.ศ.2015) ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในอาเซียนจำนวน 120 ล้านคนเลยทีเดียว” นายสุรพล กล่าวทิ้งท้าย

งาน ASEAN Tourism Forum : ATF จัดขึ้นครั้งแรกในปี 1981 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี โดยจะหมุนเวียนกันในการรับเป็นเจ้าภาพโดยเวียนตามลำดับอักษรภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูมิภาค ลักษณะของงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมการประชุมของผู้บริหาร การประชุมทางวิชาการ กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มประเทศอาเซียน และการพบปะเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว ในงาน ASEAN Tourism Exchange (TRAVEX) ที่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชนจากกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้กับผู้ซื้อซึ่งเป็นบริษัทนำเที่ยวจากทุกภูมิภาคทั่วโลก  

แสดงผล 9 ครั้ง