ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๕๖

จังหวัดชัยภูมิ   ร่วมกับ    เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วม  “ งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี  ๒๕๕๖ ”  “ระลึก ๑๙๐ ปี ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน” ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖  ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาภักดี    ชุมพล(แล) และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ   อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ

นายสุหฤทธิ์  ชาญวนังกูร    ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครราชสีมา   เผยว่า  งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ   ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่  ๑๒ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖  ณ  บริเวณอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล(แล)   และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ    ถือเป็นกิจกรรมที่ชาวชัยภูมิได้จัดขึ้นเพื่อถวายสักการะแด่เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ “พระยาภักดีชุมพล” และถือเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี   โดยมีกิจกรรมภายในงาน  อาทิ   ขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่อลังการพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาแล การออกร้านและจัดนิทรรศการของภาครัฐและภาคเอกชน การประกวดธิดาพญาแล  แฟชั่นโชว์ผ้าไหม  การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง  การแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP กิจกรรมที่น่าสนใจสุดยิ่งใหญ่ประจำปีของชัยภูมิ และจะทำให้เมืองชัยภูมิครึกครื้น  เศรษฐกิจชัยภูมิคึกคักอย่างดียิ่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ  โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๓ ๐๗๔๗  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว(อบจ.ชัยภูมิ)  โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๑ ๑๓๗๖  หรือที่  ททท.สำนักงานนครราชสีมา  โทรศัพท์  ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓๐, ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖

แสดงผล 5 ครั้ง