ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตพื้นที่ทหารและพลังงานแสงอาทิตย์ ณ จังหวัดลพบุรี

นายวัฒนพงษ์  โพธิ์นิ่มแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมประเพณีที่หลากหลาย ซึ่งนักท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียง และจังหวัดอื่นๆจำนวนมากเดินทางมาเยี่ยมเยียนจังหวัดลพบุรีในช่วงวันหยุดสั้นและยาวของทุกๆ เดือน เพื่อเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและกิจกรรมประเพณีที่โดดเด่นภายในจังหวัดลพบุรี อีกทั้งจังหวัดลพบุรียังเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศมาตั้งแต่สมัยโบราณ จึงถูกเลือกให้เป็นที่มั่นแห่งที่ ๒ ของประเทศมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในเขตทหารของจังหวัดลพบุรี ปรากฏว่าเด่นชัดในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีทำให้กิจการด้านการทหารของจังหวัดลพบุรีมีความสำคัญมากเป็นอันดับที่ ๒ รองจากกรุงเทพมหานคร กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ทหารหน่วยต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ค่ายฝึก AO3), แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่, ศูนย์การบินทหารบก และมณฑลทหารบกที่ 13 เป็นต้น

นอกจากแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหารแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่กำลังเป็นที่น่าสนใจไม่แพ้กัน นั้นก็คือ “ลพบุรีโซลาร์” เป็นโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์) ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นที่กว่า ๑,๔๐๐ ไร่ นับเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่สามารถให้กำลังการผลิตได้ถึง ๘๔ เมกะวัตต์ โดยใช้แผงโซลาร์แบบทินฟิล์ม จำนวนกว่า ๘๐๐,๐๐๐ แผ่น  และภายในโครงการฯ ยังมีอาคารศูนย์นวัตกรรมพลังงานทดแทนภายใต้ชื่อ “GreenNEDucation” แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ นิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของโลก เรื่องราวประวัติและรวมของดีของจังหวัดลพบุรีให้นักท่องเที่ยวได้ชม และที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกอย่างคือ หอสูงที่สามารถเห็นวิวรอบโรงไฟฟ้าแบบ ๓๖๐ องศา สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐-๓๖๔๔-๒๒๐๑ หรือ www.ned.co.th

แสดงผล 23 ครั้ง