ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญเที่ยวงาน “แอ่วกาดบ่อเกลือ”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “แอ่วกาดบ่อเกลือ ประจำปี ๒๕๕๕” ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ถนนในชุมชนบ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า อำเภอบ่อเกลือเป็นอำเภอหนึ่ง ที่มีความโดดเด่นที่ควรได้รับการกล่าวขานในด้านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมีบ่อเกลือภูเขาเพียงแหล่งเดียวในโลก และเป็นที่สร้างชื่อเสียงให้คนทั่วไปได้รู้จักเมืองน่านดีขึ้น อีกทั้งยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเผ่าต่างๆ ที่ควรอนุรักษ์สืบต่อไป นอกจากนั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้ออำนวย และสามารถนำมาสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ เช่น หวาย ต๋าว เกลือ หญ้าสามเหลี่ยม ก๋ง มะขามป้อม เป็นต้น ซึ่งกลุ่มอาชีพได้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่สามารถนำออกมาจำหน่าย และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก เช่น เครื่องหวายผลิตภัณฑ์จากหญ้าสามเหลี่ยม ต๋าวเชื่อม ต๋าวอบ ชามะขามป้อม ไม้กวาด เป็นต้น ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ดังนั้น อำเภอบ่อเกลือจึงได้ทำโครงการเปิดตลาดอำเภอบ่อเกลือ ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปรู้จักอำเภอบ่อเกลือดียิ่งขึ้น

กิจกรรมภายในงาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นราคาถูก การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดสาวงามบ่อเกลือ ประกวดผลิตภัณฑ์การเกษตร ประกวดไก่ชน ไก่ตั้ง ประกวดเต้นแอโรบิก ประกวดร้องเพลง และพบกับนักร้องรับเชิญ ธงชัย สว่างวงษ์ การเปิดตลาดนัดบ่อเกลือ (ทุกวันจันทร์)

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “แอ่วกาดบ่อเกลือ” ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ถนนในชุมชนบ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ โทร. ๐ ๕๔๗๗ ๘๐๖๒ หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 20 ครั้ง