ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ชมฟรี การแสดง Mini Light & Sound “เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย”

 

นางสาวสรัสวดี  อาสาสรรพกิจ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานสุโขทัย เชิญชวนนักท่องเที่ยว ชมการแสดง แสง สี เสียง ยิ่งใหญ่ ตระการตา ในบรรยากาศรายรอบด้วยเสน่ห์แห่งมนตร์ขลังของเมืองโบราณเมืองมรดกโลก ในชุดการแสดง Mini Light & Sound นำประวัติศาสตร์ของสุโขทัยเมื่อครั้งเป็นราชธานีแห่งแรกร้อยเรียงเป็นบทละครแสดงโดยนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้อย่างน่าประทับใจ ซึ่งงานนี้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ฟรี ณ บริเวณวัดสระศรี อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้  

 

วัน เดือน ปี

เริ่มเวลา

วัน เดือน ปี

เริ่มเวลา

15 ธ.ค. 55

19.30 น.

24 พ.ค. 56

19.30 น.

12 ม.ค. 56

19.30 น.

29 มิ.ย. 56

19.30 น.

23 ก.พ. 56

19.30 น.

20 ก.ค. 55

19.30 น.

6 เม.ย. 56

19.30 น.

10 ส.ค. 56

19.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

              สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ททท.สำนักงานสุโขทัย โทรศัพท์ 0 55616 228 – 9 หรือ E-mail: tatsukho@tat.or.th

 

แสดงผล 7 ครั้ง