ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

“ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า” วัดไทยวัฒนาราม อ.แม่สอด จ.ตาก

หากจะกล่าวถึงเมืองแห่งอัญมณีการค้าชายแดน แห่งแรกที่หลายๆ คนนึกถึง คงจะหนีไม่พ้นอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก...แต่ในเมืองที่รุ่งเรืองไปด้วยเศรษฐกิจการค้าชายแดนที่สำคัญของประเทศ อำเภอแม่สอดถือได้เป็นอัญมณีเม็ดงามที่รอวันเจียระไน เผยความงดงามที่ละนิด ยิ่งส่องแสงยิ่งเจิดจรัส...ด้วยความผสมผสานกลมกลืนอย่างลงตัวของหลากวัฒนธรรมหลากชนเผ่าที่อยู่รวมกัน

ต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ขอเชิญคุณเที่ยวงาน “ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า” ในระหว่างวันที่ 1-2 มกราคม 2555 ณ วัดไทยวัฒนาราม อ.แม่สอด จ.ตาก..

กิจกรรมภายในงาน มีกิจกรรมหลักๆ ดังต่อไปนี้

    - มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระ จำนวน 99 รูป ในเวลา 07.00 น . ของวันที่ 1 มกราคม 2556

    - มีการสาธิตทำข้าวแดง, ข้าวยาคู ในวันพุธที่ 2 มกราคม 2556 เวลา 12.00 น.

    - การเดินขบวนแต่งกายชนเผ่า ที่อาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอด ประกอบด้วย ชาวไทยใหญ่, ชาวกะเหรี่ยง, ชาวพม่า, ชาวปะโอ, และชาวปะหล่อง ในวันที่ 1 มกราคม 2556 เวลา 19.00 น.

    - การแสดงชนเผ่าของแต่ละชนเผ่า (ตลอด 2 คืน)

    - การจำหน่ายสินค้าชนเผ่า อาทิ ขนมจีน-น้ำยาชนเผ่า, ข้าวส้ม, แปะล่อ, แปะจี่, ถั่วต่างๆ

นายสุรินทร์ ติเพียร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานตาก ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่านี้ ถือเป็นการรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่า กว่า 5 ชนเผ่าที่อยู่รวมกันในอำเภอแม่สอดทั้งการแต่งกาย และวัฒนธรรมการกิน ผู้ที่มาร่วมงานจะเห็นความแตกต่างที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวและชัดเจน รวมถึงสถานที่จัดงานอัน ได้แก่ วัดไทยวัฒนาราม ซึ่งเดิมมีชือว่า “วัดแม่ตาวเงี้ยว” หรือ “วัดไทยใหญ่” ซึ่งเป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายานของชาวไทยใหญ่ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรมต่างๆ ได้รับอิทธิพลมาจากพม่า ถือเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามุณี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่จำลองมาจากพระพุทธรูปมหามุณีอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองมัณฑเลย์ และพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีความยาวกว่า 30 เมตร

การเดินทาง: วัดไทยวัฒนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสายลวด ห่างจากอำเภอแม่สอดไปประมาณ 5 กิโลเมตร บริเวณกิโลเมตรที่ 84 ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 105 สายตาก-แม่สอด เส้นที่จะไปตลาดริมเมย ก่อนถึงสะพานมิตรภาพไทย-พม่า

ติดต่อสอบถามข้อมูลและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานตาก  เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 –16.30 น. โทร.0-5551-4341-3 tattak@tat.or.th หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่www.facebook.com/taktravel

แสดงผล 68 ครั้ง