ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานประเพณีลอยกระทง ปี 2555

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง  เราทั้งหลายชายหญิง  สนุกกันจริง วันลอยกระทง

งานประเพณีลอยกระทงเทศกาลแห่งความสุขและรื่นเริง   ลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีมายาวนาน  บ้างก็มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย  บ้างก็ว่ามีมาก่อนสมัยสุโขทัย  แต่อย่างไรก็ตาม “ลอยกระทง”  ก็มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตคู่คนไทยมาจวบจนปัจจุบัน 

นายบูรณศักดิ์  ฤกษ์สำรวจ  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครนายก  เปิดเผยว่า  ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว  “ประเพณีลอยกระทง”  เป็นเทศกาลงานรื่นเริงที่ทุกพื้นที่จัดกิจกรรมขึ้นมาโดยเฉพาะวัด  สถานที่สาธารณะที่มีพื้นที่ติดกับลำน้ำ  แม่น้ำ  สวนสาธารณะต่างๆ  ก็เพื่อจัดงานรื่นเริง  รวมทั้งสร้างความสามัคคีให้คนต่างบ้านได้ทำความรู้จักและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

สำหรับในพื้นที่จังหวัดนครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว  ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง  ในช่วงวันที่  27 – 28  พฤศจิกายน  2555  มีหลายงานที่น่าสนใจ  ซึ่งทั้งคนพื้นที่เอง  รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มีโอกาศเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงดังกล่าวสามารถแวะเวียนมาร่วมสืบสานความเป็นไทยในงานประเพณีลอยกระทง  อาทิ

     -     งานลอยกระทงวัดฝั่งคลอง  วันที่  28  พฤศจิกายน  2555  ณ  วัดฝั่งคลอง  ตำบลเกาะหวาย  อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก  ชมการแสดงวัฒนธรรมไทยพวน  และเทศน์มหาชาติ  ลอยกระทงคลองท่าแดง

     -     งานประเพณีลอยกระทงบ้านสะพานหิน  วันที่  28  พฤศจิกายน  2555 ณ วัดชะอม ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  ชมขบวนแห่กระทงทางน้ำ  ณ แควใสใหญ่การประกวดนางนพมาศ  สอบถามเพิ่มเติม อบต.สะพานหิน โทร.089-542-1592 

     -     งานลอยกระทงบ้านดงกระทงยาม  วันที่  28  พฤศจิกายน  2555  ณ  ริมแม่น้ำน้อย  ตำบลกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  ชมการประกวดกระทง  ประกวดหนูน้อยนพมาศ  ชิมอาหารอร่อยพื้นบ้านไทย-พวนริมแม่น้ำน้อย   สอบถามเพิ่มเติมที่  อบต.ดงกระทงยาม โทร. 0-3757-2318

     -     งานมนต์รักทวาราวดี ย้อนวิถีลอยกระทง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ  โรงแรมทวาราวดี อำเภอศรีมหาโพธิ์  จังหวัดปราจีนบุรี  ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  เช่น เพลิดเพลินกับบรรยากาศย้อนยุค การประกวดนางนพมาศสอบถามเพิ่มเติมที่ อบต.สะพานหิน  โทร.085-835-4725

     -     งานลอยกระทง ประจำปี 2555 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ สวนกาญจนาพิเศษ ร.9 ตำบลอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ชมการประกวดนางนพมาศ  ขบวนแห่กระทงสถานศึกษา  กระทงใหญ่  สอบถามเพิ่มเติมที่  เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โทร.0-3723-1953

ททท.สำนักงานนครนายก  ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดนครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว  ในช่วงวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน  2555  ร่วมสืบสานความเป็นไทย  ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีพื้นถิ่นพื้นบ้านในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี  นักท่องเที่ยวท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  เส้นทางการเดินทาง  รวมทั้งตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่  ททท.สำนักงานนครนายก  โทร. 037-312-282,  037-312-284  เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ   ตั้งแต่เวลา  08.30–16.30 น.  หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tat8.com, www.facebook.com/tatnayokfans

 

แสดงผล 23 ครั้ง